Co zyskujesz, studiując finanse i rachunkowość?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • Tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

Studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość zostały opracowane z myślą o osobach, które chciałyby wzbogacenia swojej dotychczasowej wiedzy o nowe bardziej zaawansowane i aktualne zagadnienia z finansów i rachunkowości.

 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu księgowości, bankowości, inwestowania, analizy i podatków. Dzięki wsparciu doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu wiesz, że przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi trendami.

 

 

Dowiesz się jak korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych związanych z pracą w rachunkowości, bankowością a także nauczysz się analizować oraz oceniać ryzyko inwestycyjne i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.

W trakcie zajęć praktycznych poznasz specjalistyczne oprogramowanie Symfonia, powszechnie używane w firmach i biurach rachunkowych.

Jako student WSB możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Finanse i rachunkowość to studia dla osób które w przyszłości chcą zajmować się szeroko pojętymi finansami a w zależności od wyboru specjalność mogą skierować się w stronę rachunkowości, bankowości, inwestowania kapitału czy też zarządzania finansami w przedsiębiorstwa, pracując jako księgowi, kontrolerzy finansowi, bankowcy, analitycy finansowi, doradcy finansowi czy pracownicy działów finansowych w przedsiębiorstwach.

Cechy kierunku:

Organizacja
Praca w grupach projektowych
Laptop
Specjalistyczne oprogramowanie
4 specjalności do wyboru

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe.
Poruszać się w obszarze podatków związanych z działalnością gospodarczą.
Przeprowadzać kontrole i brać udział w audytach.
Przewidywać ryzyko finansowe i zarządzać nim.
Podejmować decyzje finansowe i inwestycyjne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość
Niestacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 537 zł 550 zł
Finanse i podatki w przedsiębiorstwie
Niestacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 537 zł 550 zł
Rachunkowość i audyt finansowy
Niestacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 537 zł 550 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

 

Na studiach II stopnia przedmioty kierunkowe realizowane są w semestrze 1 i 2, natomiast przedmioty specjalnościowe realizowane są w semestrach 3 i 4.  Takie rozwiązanie daje studentowi możliwość samodzielnego ukształtowania swojego profilu zawodowego.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Dominik Sieradzki
Agnieszka Nowakowska
dr Łukasz Piętak
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
dr Anna Falkowska
D.Al-Khamisy
Marzanna_Lament
mgr Wanesa Choptiany
dr Łukasz Skawiński
adrian_przymuszała
Rafał_Balina
Rapacki
Marcin_Budzewski
dr hab. Aneta Ejsmont
mgr Andrzej Nowakowski
Prof. dr hab. Janusz Soboń
mgr Mateusz Jakubik
dr hab. Jakub Kraciuk
dr Edyta Dubois
dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku Finanse i rachunkowość, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie studiów...

Agnieszka Nowakowska

Praktyk Public Relations, medioznawca.
Od dwóch dekad związana z branżą doradztwa komunikacyjnego. Prowadziła projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz PR produktowego dla kilkudziesięciu marek.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu...

dr Łukasz Piętak

Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Zainteresowania badawcze dr Łukasza skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

dr Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych: pedagog, socjolog (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi), doradca zawodowy, specjalista prawa ochrony środowiska.  Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w...

dr Danuta Al-Khamisy

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie WSB. Autorka 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 150 artykułów w rozdziałach współautorskich, w czasopismach polskich i zagranicznych,...

dr hab. Marzanna Lament

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji...

mgr Wanesa Choptiany

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z obszaru prawa ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w kontekście prawno-porównawczym....

dr Łukasz Skawiński

Doktor nauk ekonomicznych, trener, doradca biznesowy. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na swoim koncie posiada ponad 12000...

mgr Adrian Przymuszała

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu wyceny...

dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w...

dr Zdzisław Rapacki

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych. Autor publikacji na temat gospodarki światowej, dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Uczestniczył w kilkuset konferencjach międzynarodowych poświęconych m.in....

mgr Marcin Budzewski

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Rachunkowości. Specjalizuje się w...

mgr Andrzej Nowakowski

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych,...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

mgr Mateusz Jakubik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium...

dr hab. Jakub Kraciuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji ekonomicznej oraz jej skutków takich jak: procesy koncentracji zachodzących w gospodarce światowej, a także procesy...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość możesz zostać po ukończeniu studiów licencjackich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Pokój 011
Łabiszyńska 25
pokój 008
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl
Tel.: 22 256 23 04

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00-18:00
  • wt-pt: 08:00-16:00
  • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF