Projekt zintegrowany

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu realizuje projekt dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
”ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym jednego z poniższych kierunków:

 • Inżynieria Zarządzania
 • Informatyka w Biznesie

Co oferujemy w ramach projektu?

I.    CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE, JĘZYKOWE, INFORMATYCZNE  – obowiązkowy udział w jednym z poniższych szkoleń:

 • ECDL CAD/Excel średnio zaawansowany (24h) 
 • Prince2Foundation (24h) 
 • menedżer działu IT z certyfikatem ITIL (48h) 
 • j. angielski z certyfikatem techn. MOTET (60h) dla Informatyki w Biznesie
 • j. angielski z certyfikatem  LCCI English for Business (60h) dla Inżynierii Zarządzania
 • j. niemiecki z certyfikatem WIDAF (60h)

II.    AKREDYTOWANE I/LUB AUTORYZOWANE SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE, ANALITYCZNE, KOMUNIKACYJNE, PRZEDSIĘBIORCZE – obowiązkowy udział w  jednym z poniższych szkoleń:

 • audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 (16h) 
 • analityk danych (40h) 
 • StartUp mój własny biznes (16h) 
 • trening innowacyjnego i kreatywnego myślenia (16h) 
 • Scrum Master (16h)
 • programista aplikacji Web (JavaScript, HTML, CSS) (40h)
 • administrator systemów serwerowych (40h)
 • programowanie ścieżka JAVA (40h)
 • administrator baz danych Oracle (40h)
 • Oracle Business Intelligence (16h)
 • IBM SPSS Modeler and Data Mining (16h)
 • IBM Certified Specialist - Cognos TM1 10.1 Data Analysis (16h)
 • Szkolenie CISCO-moduł I (70h)

III.     Ponadto uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w wizytach studyjnych w regionie oraz w spotkaniach z praktykami.

Rekrutacja do projektu

Kontakt

Biuro Karier
Centrum Rozwoju Kariery i Współpracy z Biznesem 
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
wtorek 9.00-12.00  czwartek: 9.00-12.00

tel. 525 219 072
e-mail: joanna.polakowska@wsb.torun.pl