Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

TORUŃ
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

Infolinia: 56 66 09 200

NIP: 956-19-37-370

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr 004
Zobacz na mapie

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń


pn: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-cz: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr 002
Zobacz na mapie

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń


wt: 09:00-12:00
cz: 12:00-15:00
so-nd: 09:00-15:00
Napisz wiadomość

Biuro Studiów MBA

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy TYLKO po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 56 66 09 265, 56 66 09 266

E-mail: mba@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, I piętro, pokój B113
Zobacz na mapie

Dekreta Jana 26

87-100 Toruń


wt-pt: 07:30-15:30
Napisz wiadomość

Dział Studiów Podyplomowych

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy TYLKO po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 56 66 09 265, 56 66 09 266

E-mail: dsp@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, I piętro, pokój B113
Zobacz na mapie

Dekerta Jana 26

87-100 Toruń


wt-pt: 07:30-15:30
Napisz wiadomość

Biblioteka

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, parter, p. B004
Zobacz na mapie

Dekerta Jana 26

87-100 Toruń


pn: 10:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr: 10:00-16:00
cz: 10:00-17:00
pt: 10:00-16:00
Napisz wiadomość

Kancelaria Senatu

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy TYLKO po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 56 66 09 206/208

E-mail: kancelar@wsb.torun.pl / rektorat@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, II piętro, pokój nr 205
Zobacz na mapie

Dekreta Jana 26

87-100 Toruń


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Dział Marketingu i PR

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 56 66 09 234/235

E-mail: i.lewandowska@teb-akademia.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, II piętro, pokój 208
Zobacz na mapie

DEKERTA JANA

26

87-100 Toruń


pn-pt: 09:00-16:00
Napisz wiadomość

Centrum Języków Obcych WSB

Do odwołania pracujemy zdalnie. Polecamy kontakt mailowy.

Tel.: 56 66 09 246

E-mail: cjo@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, pokój nr 110
Zobacz na mapie

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń

Napisz wiadomość

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Kontakt bezpośredni w biurze, możliwy TYLKO po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Tel.: 56 66 09 263, 56 66 09 218

E-mail: bofs@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A, parter, pokój A011
Zobacz na mapie

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń


wt: 09:00-12:00
cz: 12:00-15:00
so: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek A
Zobacz na mapie

Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

Napisz wiadomość

Centrum Zarządzania Projektami

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 56 66 09 238/253

E-mail: biuroprojektow@wsb.torun.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek B, II piętro, pokój nr B206
Zobacz na mapie

ul. Dekerta Jana 26

87-100 Toruń


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Karier
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Studiów MBA
 • Centrum Języków Obcych WSB
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 • Centrum Zarządzania Projektami
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży | Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria Senatu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 50 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.