Studia jednolite magisterskie

W Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia nadające kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 

Co oferujemy?

  • Innowacyjny program kształcenia zgodny z wymogami MNiSW
  • Studia dofinansowane ze środków EFS
  • Profesjonalną i przyjazną kadrę praktyków

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.   
                                           

Dyplom magistra

Zgodnie Rozporządzeniem MNiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.),§ 8 ust. 1 pkt 9, § 39 ust. 1 oraz § 48 kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od 1. 10.2019 może być realizowane w ramach jednolitych studiów magisterskich.