Stypendia i zniżki

Studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy i doświadczeń, ale także spory wysiłek finansowy. Doskonale wiemy, że nasi studenci to osoby, które odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków życiowych i stawiają na samodzielność. Często naukę łączą z karierę zawodową. Dlatego zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego, które ułatwi realizowanie ambitnych planów.   

 

Warto wiedzieć, że będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej, możesz skorzystać z tych samych stypendiów, z których  korzystają studenci uczelni publicznych, czyli fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowo nasza Uczelnia ma dla Ciebie wsparcie finansowe, fundowane ze środków własnych.

Program VIS - studiuj za darmo

Program Very Important Student został przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci WSB, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo.

Po szczegóły możesz się zwrócić do Biura Rekrutacji.

 

Stypendium rektora

O ten rodzaj wsparcia mogą się ubiegać studenci na podstawie średniej ocen oraz działalności w kole naukowym.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O takie stypendium mogą się starać osoby niepełnosprawne, legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.051,70 złotych netto miesięcznie.

Zapomoga

Zapomoga stanowi jednorazową, bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, gdy z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student starający się o zapomogę musi udokumentować sytuację materialną swojej rodziny za okres 6 miesięcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie uprawniające go do otrzymania tej formy pomocy.

Stypendium ministra

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku) lub w ciągu roku uzyskałeś dodatkowe osiągnięcia naukowe, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam - w zakładce „Stypendia i zniżki” -> "Pomoc materialna" - znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości skontaktuj się z:

Dziekanatem

pok. 002A, budynek A (ul. Młodzieżowa 31a)

e-mail: pomocmaterialna@wsb.torun.pl

telefon: 52 521 90 70