Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia reklamy i komunikacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 9
Liczba semestrów: 2
Psychologia reklamy
(50 godz.)
 • wstęp do psychologii
 • procesy poznawcze, nastrój, emocje
 • psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
 • psychologia mediów
   
Komunikacja marketingowa
(60 godz.)
 • budowanie strategii marketingowej
 • content marketing 
 • public relations
Współczesny konsument
(30 godz.)
 • promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy
 • zachowania konsumenckie
 • motywacja i postawy konsumentów