Zostań słuchaczem studiów podyplomowych w WSB!

Od 20 maja nasze Biura Rekrutacji są dla Was znowu otwarte. Najważniejsze jest dla nas wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in.:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek,
 • zachowania bezpiecznego dystansu.

Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla zdrowia. 
 

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisz się na studia podyplomowe w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie.
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje też kolejność zgłoszeń.

Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni kalendarzowych. Dokumenty możesz nam dostarczyć:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając ze skrzynki przed Biurem Rekrutacji
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną

Jeżeli miałeś kontakt z kimś chorym, albo masz objawy przeziębienia, wtedy poinformuj nas telefonicznie, na czacie dostępnym na naszej stronie www lub mailowo, że doniesiesz dokumenty później i zostań w domu.

KROK 2.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSB powinieneś skompletować i dostarczyć nam w ciągu 7 dni kalendarzowych poniżej wymienione dokumenty. 

 • podanie i kwestionariusz (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail)
 • umowa edukacyjna - prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online. Pamiętaj, by oryginalną, wydrukowaną umowę dostarczyć nam później w 2 egzemplarzach, parafowaną na każdej stronie.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - jeśli jesteś przed obroną i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie, teraz przekaż nam pozostałe dokumenty

 

W przypadku wymienionych poniżej kierunków ustala się dodatkowe kryteria kwalifikacyjne niezbędne do podjęcia studiów podyplomowych.

 • Informatyka Śledcza - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Język niemiecki w biznesie - wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. A2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Kosmetologia – konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studia.
 • Kosmetologia lecznicza - wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunków kosmetycznych, medycznych czy paramedycznych czyli fizjoterapii,pielęgniarstwa, wychowania fizycznego. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studia.
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • Programista Java Developer - wymagane jest ukończenie studiów programistycznych lub innych z obszaru IT. konieczne jest dostarczenie CV i projektów w github.
 • Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych - wymagane jest ukończenie studiów, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczanie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodni z rozporządzeniem z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  do wykonania zawody nauczyciel (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu językowego na poziomie C2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Zarządzanie w oświacie - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Zamówienie na fakturę - dla studenta [ zamówienie można przesłać zeskanowane na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta dofs@wsb.gda.pl . Faktura zostanie wystawiona dopiero po wpłacie czesnego (możliwe nie szybciej niż w drugiej połowie września), wyłącznie na studenta (nabywca)]
KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, korzystając ze skrzynki na dokumenty, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub za pomocą paczkomatu

Jeśli jesteś przed obroną i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie - teraz wyślij nam pozostałe dokumenty.

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów i planu zajęć.

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

Płatności za studia można dokonać tylko na indywidualnie wygenerowane konto studenta, prosimy nie wpłacać czesnego na konto ogólne Uczelni.
 

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (Uwaga! sprawdź aktualną promocję)
 • czesnego
 • opłaty administracyjnej końcowej w wysokości 95 zł
Kontakt

Biuro Rekrutacji Studiów II stopnia, Podyplomowych i MBA

Aleja Grunwaldzka 238A - budynek A I piętro pokój 103

Tel.: Studia II stopnia 58/ 350 16 26, Studia podyplomowe 58/ 522 75 13

E-mail: Studia podyplomowe: rekrut-dsp@wsb.gda.pl / Studia II stopnia: rekrut@wsb.gda.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 09:00-16:00
piątek: 09:00-16:00

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl