Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. 

sp

Sprawdź nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB. 

 

Co zyskujesz, zakładając konto:  

 • proces rekrutacji przejdziesz online,  

 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz wymaganych płatności z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu,  

 • sprawdzisz status swoich rekrutacji i dokumentów oraz historię zapisów,  

 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.   

 

Pamiętaj, aby dostarczyć nam osobiście oryginały wymaganych dokumentów. 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję „Załóż konto” w prawym, górnym rogu. 

KROK 2

Załóż Konto Kandydata i przejdź proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Znajdziesz tu również listę wszystkich dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać studentem WSB. 

W przypadku wybranych kierunków niezbędne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów lub też posiadanie odpowiedniego wykształcenia czy kwalifikacji tj.:

 1. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności
 2. Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna – wymagane jest posiadanie kwalifikacji  nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).
 3. Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 4. Kosmetologia – konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach.
 5. Kosmetologia w terapiach odchudzających i modelowaniu sylwetki – wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunków kosmetycznych, medycznych,  paramedycznych biologicznych lub wykształcenie wyższe oraz dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne. Konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach.
 6. Programista Java – wymagane jest ukończenie studiów programistycznych lub innych z obszaru IT. Konieczne jest dostarczenie CV i projektów w github.
 7. Przygotowanie pedagogiczne– wymagane jest ukończenie studiów, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodnie z rozporządzeniem   z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).
 8. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – wymagane jest ukończenie studiów na  kierunku psychologia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).
 9. Psycholog biegły sądowy – wymagane jest ukończenie studiów na  kierunku psychologia. 
 10. Psychoonkologia – w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Psychoonkologa wymagane jest posiadanie wykształcenia medycznego lub tytuł psychologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U z dnia 23 października 2014 r. Poz.1441) i z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 11. Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu językowego na poziomie C1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem i hasłem, którego używasz w Extranecie. Część pól formularza zostanie uzupełniona automatycznie wcześniej przekazanymi nam danymi. 

 

KROK 3

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dołączenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online, szybko i wygodnie! 

KROK 4

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

Krok 5

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB!  

Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

Rekrutacja bez zakładania konta

Krok 1

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rekrutacyjnego.  

Krok 2

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy  o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić. 

Krok 3

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:  

 • przychodząc osobiście, 

 • korzystając z wrzutni na dokumenty, 

 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną.

Krok 4

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym! 

Krok 5

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB!  

Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

- budynek A parter pokój 022

Tel.: Studia II stopnia 58 522 75 19, Studia podyplomowe 58/ 522 75 13

E-mail: Studia podyplomowe: rekrutacjasp@wsb.gda.pl / Studia II stopnia: rekrut@wsb.gda.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-16:00
czwartek: 09:00-16:00
piątek: 09:00-16:00

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 maja
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł dzięki:

 • 600 zł zniżki w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.