Zostań studentem WSB!

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak się zapisać na studia?
Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Cię przez etapy rekrutacji
 • lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Zapisz się na studia podyplomowe w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu, przypomni o potrzebnych dokumentach i upływających terminach.
 • Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 

 • kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)

 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu
 • umowa w dwóch egzemplarzach (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
 • potwierdzenie dowodu wpłaty wpisowego 400 zł nr konta 96 1750 1152 0000 0000 0169 4065 (BNP Pariba S.A.) Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: imię, nazwisko, studia podyplomowe Gdańsk UWAGA! KONTO DOTYCZY TYLKO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  W przypadku wymienionych poniżej kierunków ustala się dodatkowe kryteria kwalifikacyjne niezbędne do podjęcia studiów podyplomowych.
 • Informatyka Śledcza - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Kosmetologia – konieczne jest przedłożenie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Nowoczesne metody fizjoterapii – wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego minimum na poziomie licencjatu.
 • Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu językowego na poziomie C2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Zarządzanie w oświacie - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Zamówienie na fakturę - dla studenta [ zamówienie można przesłać zeskanowane na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta dofs@wsb.gda.pl . Faktura zostanie wystawiona dopiero po wpłacie czesnego (możliwe nie szybciej niż w drugiej połowie września), wyłącznie na studenta (nabywca)]
KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów i decyzji o uruchomieniu kierunku, uzyskasz dostęp do swoich planów zajęć i harmonogramów zjazdów.

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

Płatności za studia można dokonać tylko na indywidualnie wygenerowane konto studenta, prosimy nie wpłacać czesnego na konto ogólne Uczelni.
 

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (Uwaga! sprawdź aktualną promocję)
 • czesnego
 • opłaty administracyjnej końcowej w wysokości 95 zł
Kontakt

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

Uwaga! w soboty zapraszamy do pokoju 004 na parterze

Aleja Grunwaldzka 238A - budynek A I pietro pokój 103

Tel.: 58 522 75 13

E-mail: rekrut-dsp@wsb.gda.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-13:00

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl