Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra  

i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. 

 

Nadal pozostajemy w reżimie sanitarnym. Jeśli chcesz nas odwiedzić osobiście, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać na uczelni. 

 

Sprawdź nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci, zostanie uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB.  
 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji i dokumentów oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.  
godne_zapisy

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu. 

KROK 2.

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać uczestnikiem studiów podyplomowych WSB. 

Jeżeli jesteś naszym studentem, uczestnikiem studiów podyplomowych lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem  i hasłem, którego używasz w Extranecie.

 

KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to wszystko zrobić bez wychodzenia z domu, online! 

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich, otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować. 
 

Laptop
Krok 5

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB! 

Teraz możesz: 

 • zalogować się do Extranetu 
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja bez zakładania konta

Krok 1

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rekrutacyjnego.  

Krok 2

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy  

o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić. 

Będą to:

 • kserokopia dyplomu - oryginał lub odpis do wglądu
 • dodatkowe dokumenty/ wymogi, przy wybranych kierunkach takich jak:

  Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna – wymagane jest posiadanie kwalifikacji  nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Informatyka Śledcza - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.

  Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.

  Kosmetologia – konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach.

  Kosmetologia lecznicza  – wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunków kosmetycznych, medycznych czy paramedycznych czyli fizjoterapii, pielęgniarstwa, wychowania fizycznego. Konieczne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych i ochrona zasobów informacyjnych w cyberprzestrzeni - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.

  Programista Java Developer – wymagane jest ukończenie studiów programistycznych lub innych z obszaru IT. Konieczne jest dostarczenie CV i projektów w github.

  Przygotowanie pedagogicznewymagane jest ukończenie studiów, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodnie z rozporządzeniem   z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – wymagane jest ukończenie studiów na  kierunku psychologia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

  Psychoonkologia – w przypadku osób, które chcą zostać Psychoonkologiem wymagane jest posiadanie wykształcenia medycznego lub tytuł psychologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego (Dz. U z dnia 23 października 2014 r. Poz.1441) i z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

  Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu językowego na poziomie C1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
Krok 3

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:  

 • przychodząc osobiście 

 • korzystając z wrzutni na dokumenty 

 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną 

Krok 4

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci informacje o przyjęciu na studia, harmonogramie zjazdów oraz planie zajęć.  Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą   w kontakcie telefonicznym i e-mailowym! 

Krok 5

To już! Jesteś uczestnikiem studiów podyplomowych w WSB! 

Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia II stopnia, podyplomowe i MBA

UWAGA! W SOBOTY ZAPRASZAMY DO POKOJU 004

- budynek A parter pokój 022

Tel.: Studia II stopnia 58 350 16 26, Studia podyplomowe 58/ 522 75 13

E-mail: Studia podyplomowe: rekrutacjasp@wsb.gda.pl / Studia II stopnia: rekrut@wsb.gda.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 09:00-16:00
wtorek: 09:00-16:00
środa: 09:00-17:00
czwartek: 09:00-16:00
piątek: 09:00-16:00
sobota: 09:00-13:00

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 30 września
studia
700 zł
taniej

Zapisując się do 30 września zyskujesz 700 zł dzięki:

 • 300 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!
Twoja zniżka wyniesie 900 zł:

 • 500 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.