Opis kierunku

Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

Co zyskujesz?

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z dziedziny analizy, rachunkowości zarządczej, controllingu i wyceny.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie i kierowników zarządzających zespołami, członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Analityk finansowy.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

Michał Janowski
prof. nadzw. dr hab. WSB Marcin Kalinowski
dr Jarosław Kujawski
Lidia Miszkiel
Agnieszka Mroczkiewicz
dr n. med. Marlena Robakowska
Jacek Sitko
dr Katarzyna Sokołowska
Łukasz Minuth
Marek Seweryński
dr Aldona Uziębło
Michał Janowski

od 2009 r. radca prawny. Wcześniej ukończył aplikację przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Był też m.in. redaktorem oraz trenerem wewnętrznym w wiodącym wydawnictwie prawniczym. Zawodowo związany z prawem od 2001 r. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom z branży...

prof. nadzw. dr hab. WSB Marcin Kalinowski

prof. nadzw. dr hab. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania tej Uczelni. W latach 2012-2013 Członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A., pracował w firmach: Assmann GMBH, Martela Oy, Grupa Organika uczestnicząc w wielu projektach...

dr Jarosław Kujawski

doktor nauk o zarządzaniu, absolwent University of Stirling, posiada tytuł Master of Science (MSc) in Accounting and Finance. Był controllerem finansowym w amerykańskiej firmie – ma doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu środowiskiem rachunkowości zarządczej. Prowadził kilkanaście...

Lidia Miszkiel

magister, absolwentka Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności Statystyka Ubezpieczeniowa (studia magisterskie) oraz Metody Analizy Danych (studia licencjackie); kierunek ukończyła z tytułem najlepszego studenta zdobywając m.in. stypendium...

Agnieszka Mroczkiewicz

główny księgowy, biegły rewident. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków na uczelniach trójmiejskich oraz kursach, m. in. dla Izby Skarbowej w Gdańsku, Izby Celnej w Gdyni czy Ministerstwa Finansów. Z WSB związana od 1999 roku. Autorka publikacji z zakresu prawa...

dr n. med. Marlena Robakowska

dr n. med., manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 13 lat. Długoletnie doświadczenie  związane z  badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Szereg opracowań, analiz...

Jacek Sitko

magister (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego) oraz absolwent Studium Doktoranckiego (j.w.). Ukończył studia podyplomowe z zakresu Controllingu w przedsiębiorstwie (Wydział Zarządzania UG) oraz Rachunkowości finansowej w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów...

dr Katarzyna Sokołowska

doktor ekonomii, mgr matematyki, nauczyciel mianowany, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: podstawy matematyki finansowej, matematyka, ekonometria, prognozowanie, badania operacyjne. Uczestnicy zajęć cenią ją za...

Łukasz Minuth

absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA.

Marek Seweryński

od 35 lat przedsiębiorca realizujący niszowe projekty dotyczące nauki, techniki i szerokiego pojęcia bezpieczeństwa. Od 1995 równolegle związany z branżą ubezpieczeniową. Współtwórca ubezpieczeniowych polis na życie (np. sukcesja w kontekście prawa spadkowego), polis...

dr Aldona Uziębło

biegły rewident, doktor nauk, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2012) oraz srebrnym odznaczeniem Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.