Program studiów

Program kształcenia obejmuje m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
 • Język obcy
 • Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Psychologia społeczna
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Wychowanie fizyczne
 • Strategia zapobiegania przestępczości
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo instytucji finansowych
 • Procesy globalizacji i ich konsekwencje
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
Przedmioty specjalnościowe
 • Procedury działania Policji
 • Techniki negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych
 • Zwalczanie przestępczości gospodarczej i zorganizowanej
 • Prawo karne materialne i wykroczeń
 • Techniki działań antyterrorystycznych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Komunikowanie społeczne, negocjacje i mediacje
 • Etykieta menedżera
 • Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych
 • Współdziałanie służb w sytuacjach kryzysowych
 • Nowoczesne systemy łączności