Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Specjalna zniżka na studia dla pracowników służb mundurowych!
Jeśli jesteś pracownikiem służby mundurowej (wojskowej, policyjnej, więziennej, granicznej, celno-skarbowej, państwowej lub ochotniczej straży pożarnej) wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymujesz zniżkę w czesnym w wysokości 500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.

 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

Na zajęciach spotykasz praktyków - komendantów policji, pracowników służb specjalnych i bezpieczeństwa.
 

Bierzesz  udział w zajęciach z wykorzystaniem laboratorium kryminalistycznego i pracowni daktyloskopii.
 

Organizacja
doświadczeni praktycy
Mózg
laboratorium kryminalistyczne
Hantel
pracownia daktyloskopii
Tryby
wykłady monograficzne

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 15 sierpnia
czesne już od
355 zł
342 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz: 

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Skelnik

Kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego zainteresowane są niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej i coraz częściej sektor prywatny. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, w służbach ochrony bezpieczeństwa publicznego czy w instytucjach zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosować techniki mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej.
Przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
Obsługiwać broń strzelecką.
Podstaw taktyki na zajęciach terenowych.
Techniki pierwszej pomocy przedmedycznej.
Korzystać z narzędzi do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 377 zł 390 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Tradycyjne
od 377 zł 390 zł
Menedżer Bezpieczeństwa - Zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 377 zł 390 zł
Psychokryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 377 zł 390 zł
od 377 zł 390 zł

Program studiów

Program kształcenia obejmuje m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Zobacz program studiów

Wykładowcy

skelnik
Miłosz Gac
Karwan
dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii...

dr Miłosz Gac

Prodziekan Wydziału Biznesu

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek bezpieczeństwo narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością zarządzanie kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i...

prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016...

gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie....

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku.  W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku (...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

UWAGA! W dniach 13-15 sierpnia (sobota-poniedziałek) Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: Infolinia Gdańsk 58 350 16 26

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF