Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Poznasz uprawnienia i obowiązki służb mundurowych. Będziesz potrafił wskazać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Zapoznajesz się z warunkami bezpieczeństwa pracy i zasadami zarządzania oraz uczysz się zasad projektowania, wdrażania i wykorzystywania systemów bezpieczeństwa.
 

Na zajęciach spotykasz praktyków - komendantów policji, pracowników służb specjalnych i bezpieczeństwa.
 

Bierzesz  udział w zajęciach z wykorzystaniem laboratorium kryminalistycznego i pracowni daktyloskopii.
 

Organizacja
doświadczeni praktycy
Mózg
laboratorium kryminalistyczne
Hantel
pracownia daktyloskopii
Tryby
wykłady monograficzne

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 15 marca
czesne już od
380 zł
367 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 marca, zyskujesz:

 • 300 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (150 zł na pierwszym roku studiów i 150 zł na drugim)
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
   

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (400 zł na pierwszym roku studiów i 400 zł na drugim)
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.
 

Skelnik

Kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego zainteresowane są niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej i coraz częściej sektor prywatny. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, w służbach ochrony bezpieczeństwa publicznego czy w instytucjach zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Klaudia Skelnik

menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosować techniki mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej.
Przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
Obsługiwać broń strzelecką.
Podstaw taktyki na zajęciach terenowych.
Techniki pierwszej pomocy przedmedycznej.
Korzystać z narzędzi do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 395 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Od marca
od 382 zł 395 zł
od 382 zł 395 zł

Program studiów

Program kształcenia obejmuje m.in.:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna
 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Zobacz program studiów

Wykładowcy

skelnik
dr inż. Robert Kościelniak
dr Grzegorz Pietrek
Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa,...

dr Miłosz Gac

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością Zarządzanie Kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole...

prof.zw.dr.hab. Andrzej Pepłoński

Inspektor Policji w st. spocz., prof.zw.dr.hab. Andrzej Pepłoński  – w latach 1965-1975 był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO (Wydział d/w z przestępstwami gospodarczymi) a następnie studiował w Akademii Spraw Wewnętrznych, którą ukończył w 1978 r. W latach 1978-1989 był...

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Kasperek

Komandor rezerwy, jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Akademii Sztaby Generalnego WP (ASG WP) i Studiów Podyplomowych UG. Stopień naukowy doktora nauk wojskowych uzyskał w ASG WP, doktora habilitowanego nauk wojskowych w...

prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016...

dr inż. Robert Kościelniak

Komandor porucznik rezerwy . Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej - magister inżynier nawigator morski. Po ukończeniu studiów pełnił służbęw 3 Flotylli Okrętów -  Dywizjon Okrętów Rakietowych Gdynia. Samodzielne dowodzenie okrętem pr. 205 uzyskał  w 1997r. gdzie objął...

dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez...

gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie....

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku.  W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku (...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów I stopnia

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58/522 75 19/21

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-15:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF