Zobacz inny kierunek

Filologia (Philology) WSB Gdańsk - Studia I stopnia

w języku angielskim
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrać filologię w Wyższej Szkole Bankowej?

 • Kierunek ten łączy w sobie dwa obszary umiejętności i wiedzy poszukiwane obecnie na rynku pracy – umiejętności językowe i wiedzę biznesową.
 • Dostarczymy Ci praktyczną wiedzę biznesową i umiejętności językowe potrzebne i poszukiwane w świecie biznesu, w którym będziesz w przyszłości pracował.
 • Mocno nastawiamy się na umiejętności komunikacyjne i translatorskie oraz na słownictwo fachowe, co pozwoli Ci na swobodne operowanie różnymi odmianami języka i porozumiewanie się w różnych kontekstach.
 • Obszar biznesowy siatki programowej umożliwi Ci ogólne zrozumienie zagadnień finansowych ekonomicznych i prawniczych.
 • Pomożemy Ci rozwinąć umiejętności komunikacyjne i translatorskie.
 • Stawiamy nacisk na umiejętności praktyczne – zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem praktycznym, są to m.in. tłumacze przysięgli.
 • Studia fillologiczne w WSB zrywają ze stereotypem nauczania filologii. Praktyka i ćwiczenie umiejętności to nasz priorytet.

prockopchuck_img_0261.jpg„Filologia na WSB jest kierunkiem obiecującym i przyszłościowym. Studenci filologii koncentrują się na praktycznych aspektach użycia języka. Rozwijają swoją wiedzę i umiejętności pod kątem przydatności w karierze zawodowej w środowisku korporacyjnym. Studenci będą znali język obcy dogłębnie, na różnych poziomach komunikacji także różne jego odmiany. Nasz cel to maksimum praktyki. Dodatkowo filologia w WSB połączona jest z nauką merytorycznych zagadnień biznesowych. Wiedza ta połączona z umiejętnościami językowymi na najwyższym poziomie to klucz do sukcesu zawodowego”.

dr Andrzej Kołłątaj
menedżer kierunku filologia

W trakcie studiów m.in.:

 • Wykształcimy w Tobie kreatywność językową potrzebną w komunikacji biznesowej, marketingu i reklamie.
 • Poznasz język na poziomie stylistycznym – język fachowy i biznesowy musi być uzupełniony umiejętnością użycia języka potocznego, ponieważ współczesny świat wymaga komunikacji na wielu poziomach.
 • Poznasz praktyczną wiedzę o odmianach języka – nauka globalnej angielszczyzny pozwoli Ci zdobyć umiejętność sprawnej komunikacji z całym światem – z Kanadyjczykami, Hindusami, Australijczykami i innymi rodowitymi użytkownikami wybranego języka z całego świata.
 • Zdobędziesz umiejętność opisu języka na poziomie wymowy, którą studenci poznają na językoznawstwie – to wiedza przydatna i poszukiwana przez firmy produkujące syntezatory mowy (specjaliści znający pismo fonetyczne są cenieni na rynku pracy).
 • Wyposażymy Cię w merytoryczną wiedzę z dziedziny komunikacji międzykulturowej, negocjacji biznesowych, marketingu, zarządzania i finansów.

Na Filologii uzyskasz brytyjskie wykształcenie uzupełniające- certyfikaty specjalistyczne Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI). English for Business oraz Introdustory Certyficate in Marketing będą dodatkowym, cenionym przez pracodawców potwierdzeniem twoich umiejętności językowych i biznesowych.

Partnerzy biznesowi

 

WSB Cinema Club
Cinema Club to nie tylko dyskusyjny klub filmowy, ale również dodatkowa mozliwość nauki słownictwa angielskiego oraz różnych stylów wypowiedzi, np. język biznesowy, slang, żargon związany z poszczególnymi grupami zawodowymi. Filmy są źródłem naturalnego słownictwa, o wiele bardziej bogatym niż tradycyjne podręczniki EFL. Analiza leksykalna, semantyczna oraz stylistyczna materiału jezykowego pochodzacego z filmów jest pracą naukową z dziedziny tradycyjnego językoznawstwa opisowego, socjolingwistyki i leksykografii. Bazy danych językowych oparte na materiale filmowym mogą stanowić podstawę prac licencjackich, magisterskich a nawet doktorskich z dziedziny tradycyjnego językoznawstwa opisowego. WSB Cinema Club jest uzupełnieniem przedmiotu PNJ Leksyka oraz przedmiotów specjalnosciowych Angielski w Biznesie.

English Language Club
Filologia to nie tylko wykłady, labolatoria i lektoraty. To także spotkania, w trakcie których podejmujemy różne tematy
poza murami uczelni.

W czasie zajęć w English language Club Studenci są atywizowani aby posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach naturalnych, poprzez swobodną rozmowę z native speakerami. Spotkania WSB English Club odbywają się w klubie Red Light w Gdańsku. Studenci otrzymują bogaty program rozrywkowy i są zachęcai do rozmowy po angielsku. Jest to uzupełnienie przedmiotu PNJ Konwersacje, pozwalajace na naukę języka w swobodnej i zrelaksowanej atmosferze. Jest to udowodnione naukowo, że aktywizacja języka obcego jest najbardziej efektywna w naturalnym kontekście, poprzez swobodną rozmowę z rodowitymi uzytkownikami języka oraz zawodowymi wykładowcami języka angielskiego. Na każde spotkanie w ramach WSB Language Club przygotowywany jest specjalny program rozrywkowy oraz muzyka brytyjska i amerykańska w profesjonalnym wykonaniu i aranżacjami Glenna Mayera - wokalisty zespołu the Blenders.

 

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

img_0240.jpgMenedżerem kierunku Filologia w WSB w Gdańsku jest dr Andrzej Kołłątaj akollataj@wsb.gda.pl- Doświadczony anglista specjalizujący się w nauczaniu i akwizycji języka angielskiego, lingwistyce stosowanej, językoznawstwie opisowym i kontrastywnym. Zajmuje się przede wszystkim profesjonalną komunikacją biznesową w języku angielskim, a także nauczaniem języka praktycznego, głównie na poziomie gramatycznym i leksykalnym. Jest też uznanym metodykiem nauczania języka angielskiego, szczególnie w kontrekście biznesowym.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznastwa angielskiego, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych English Unlimited przy Uniwersytecie Gdańskim, następnie wykładowca oraz kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a obecnie menedżer kierunku filologia na tej uczelni.

Prowadzi niemal wszystkie zajęcia z praktycznej znajomości języka angielskiego przewidziane w programie kierunku filologia na studiach licencjackich, w szczególności zajęcia z gramatyki praktycznej i leksyki, a także liczne zajęcia językoznawcze. Jest też osobą odpowiedzialną za kreowanie nowych przedmiotów i wprowadzanie ich do siatek zajęć. Badania naukowe prowadził m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, a także na University of Southampton i University of Portsmouth (Wielka Brytania), gdzie był również koordynatorem zespołu lektorów języka angielskiego i sam prowadził specjalistyczne kursy językowe dla cudzoziemców. Autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa angielskiego oraz słownika monograficznego A Dictionary of English Reduplicatives (w przygotowaniu do publikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2016).  

widawski.jpgProf. zw. dr hab. Maciej Widawski  Czołowy polski anglista i amerykanista specjalizujący się w socjolingwistyce, językoznawstwie opisowym i lingwistyce stosowanej. Zajmuje się odmianami angielszczyzny (społecznymi, zawodowymi, etnicznymi i geograficznymi), ich dokumentacją, opisem i przekładem, a także wiedzą o krajach anglojęzycznych. Jest jednym z niewielu na świecie językoznawców zajmujących się slangiem i jednym z niewielu polskich naukowców, których książki wydało prestiżowe wydawnictwo Cambridge University Press.

Profesor tytularny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i wiedeńskiej Diplomatische Akademie (Austria), stażysta m.in. University of Tennessee at Knoxville, University of California at Berkeley (USA) i Syddansk Universitet (Dania), dyplomowany leksykograf z certyfikatem Dictionary Research Centre University of Exeter (Wielka Brytania). Wieloletni wicedyrektor Instytutu Anglistyki, Dyrektor Zakładu Socjolingwistyki i Leksykografii oraz Laboratorium Socjolingwistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca m.in. w Instytucie Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie i Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek m.in. Linguistic Society of America i American Dialect Society. Recenzent w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i konkursach na profesora nadzwyczajnego.

Prowadzi niemal wszystkie zajęcia językoznawcze przewidziane w programie kierunku filologia, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w tym popularne wykłady o geograficznych odmianach angielszczyzny ilustrowane najnowszymi materiałami przywożonymi z cyklicznych wyjazdów badawczych i jedyny w Polsce cykl wykładów o slangu i angielszczyźnie potocznej, a także popularne seminarium, na którym studenci piszą prace dotyczące interesujących zagadnień językowych na podstawie języka komiksów, gier wideo, filmów, seriali, tekstów piosenek; na wniosek studentów nagrodzony wyróżnieniem Wice-Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę dydaktyczną.

Prowadzi doroczne wyjazdowe badania terenowe, m.in. wśród społeczności afroamerykańskiej i latynoskiej w USA, finansowane z grantów m.in. U.S. Fulbright Foundation i Santander Universities; stypendysta m.in. U.S. Information Agency i Fundacji Nauki Polskiej; nadzoruje też współtworzony ze studentami jedyny w Polsce stały projekt slangu polskiego, służący monitorowaniu zmian w potocznej polszczyźnie i gromadzeniu ekwiwalentów do przekładu slangu angielskiego, za który otrzymał Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Badania i kwerendy prowadził m.in. na Stanford University, Harvard University, Yale University, University of Arizona, University of California at Los Angeles, New York University i University of Florida (USA) oraz University of Toronto i University of Calgary (Kanada).

Autor 16 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w American Speech (USA) i Kwartalniku Neofilologicznym Polskiej Akademii Nauk. Wśród książek wiele ma pionierski ale i pragmatyczny charakter, łącząc oryginalność, naukowość i przystępność, m.in. A Handbook of American English Pronunciation (Wydawnictwo UG, 1995), The Polish-English Dictionary of Slang (Hippocrene New York, 1998), Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów (Wydawnictwo Tertium, 2009), The Dictionary of City Names in American Slang (Peter Lang Frankfurt, 2011), Yinglish (Wydawnictwo UG, 2012), The Dictionary of Spanish Loanwords in American Slang (Wydawnictwo UG, 2015) i African American Slang: A Linguistic Description (Cambridge University Press, 2015). Więcej informacji na stronie www.maciejwidawski.com

breslin.jpgMA (DA) Jonathan Breslin
Jonathan Breslin  po ukończeniu studiów w  Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Glasgow podjął studia podyplomowe w dziedzinie psychologii i metodyki nauczania.  Jego dalsza edukacja związana jest z rozmaitymi obszarami nauk biznesowych –  Jonathan Breslin ukończył podyplomowy kurs zarządzania współorganizowany przez Harvard University oraz podyplomowe studium marketingu w Wielkiej Brytanii.  Pracował jako Marketing and PR Consultant w British Rail, jak również jako Director of Marketing and PR w Sealink w Szkocji.
Obecnie związany jest z sektorem edukacyjnym  -  w WSB jest nie tylko nauczycielem przedmiotów praktycznych na Filologii, ale również, jako doświadczony praktyk,  uczy przedmiotów związanych z marketingiem i zarządzaniem na anglojęzycznych studiach biznesowych.

 

biegacz.jpgMałgorzata Biegacz
Wieloletnim pracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej. Jest dyplomowanym ekspertem w zakresie egzaminów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Studenci przygotowujący się do egzaminów LCCI pod kierunkiem Małgorzaty Biegacz niejednokrotnie uzyskują certyfikaty z wyróżnieniem, jak również nagrody indywidualne tzw. Country Gold Medallions.  Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Małgorzata Biegacz otrzymała MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w 2014 roku. Ma renomę bardzo wymagającego i niezwykle zaangażowanego nauczyciela Leksyki.  Jeśli masz to szczęście / nieszczęście (wybierz odpowiednie dla siebie ) być w grupie Małgorzaty Biegacz na Leksyce to koniecznie zaprzyjaźnij się ze słownikiem!

 

rukojc.jpgKatarzyna Rukojć 
Pracuje w Wyższej Szkole Bankowej od momentu jej powstania w 1998 roku. Jest wykładowcą praktykiem specjalizującym się w przygotowaniu do egzaminów LCCI na najwyższych poziomach oraz Menedżerem Studium Języków Obcych WSB.  Jako osoba nadająca kierunek Studium, Katarzyna Rukojć kładzie nacisk na język specjalistyczny i biznesowy oraz na certyfikację zewnętrzną, wiedząc, że dodatkowe brytyjskie certyfikaty będą stanowić dla studentów  cenny atut,  jako wykształcenie uzupełniające,  zwiększające szanse zdobycia ciekawego zawodu. Wielu studentów Katarzyny Rukojć  to posiadacze prestiżowych certyfikatów biznesowo-językowych LCCI Level 3 i Level 4 oraz certyfikatów TOEFL.  W Studium Języków Obcych WSB Katarzyna Rukojć wprowadza nowatorskie metody nauczania dostosowane do biznesowego charakteru uczelni , uwzględniające specyfikę grup mixed-ability.
Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywała  również we własnej Szkole Językowej GREAT EDUKACJA, którą prowadziła przez kilka lat odnosząc duże sukcesy rynkowe, współpracując z z najlepszymi wykładowcami akademickimi i native speakerami w Trójmieście.   Jako metodyk zawsze zwracała szczególną uwagę na zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych,  z naciskiem na komunikację biznesową i konwersacje.  Jako pierwszy dydaktyk w regionie wprowadziła rozwiązania komputerowe do procesu nauczania języka obcego. Ponadto jest praktykującym dziennikarzem zagranicznym związanym z „La Repubblica”. W dziedzinie badawczej Katarzyna Rukojć  skupia  się na zagadnieniach związanych z filmoznawstwem i showbiznesem.

Małgorzata Wilska
Wieloletni pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pracuje tutaj od momentu jej powstania w 1998 roku. W roku 2015 za swoją pracę otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, który jest odznaczeniem państwowym przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wielu studentów Małgorzaty Wilskiej opuszcza naszą uczelnię, będąc posiadaczami brytyjskich certyfikatów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI). Oprócz realizowania swoich pasji związanych z nauczaniem języka obcego w pracy ze studentami, Małgorzata Wilska jest też doświadczonym tłumaczem, który współpracuje z instytucjami naukowymi i biznesowymi na terenie Trójmiasta i poza nim. W jej dorobku znaleźć można liczne teksty specjalistyczne, artykuły naukowe, monografie i dysertacje habilitacyjne.

Ceny studiów na kierunku Filologia w WSB w Gdańsku.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
305 zł355 zł1775 zł3550 złI rok
375 zł435 zł2175 zł4350 złII rok
525 zł2625 zł5250 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł425 zł2125 zł4250 złI rok
365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
425 zł2125 zł4250 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
305 zł355 zł1775 zł3550 złI Rok nauki
375 zł435 zł2175 zł4350 złII Rok nauki
525 zł2625 zł5250 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł425 zł2125 zł4250 złI rok
365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
425 zł2125 zł4250 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361