dr Andrzej Kołłątaj

Menadżer kierunku Filologia
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznastwa angielskiego, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych English Unlimited przy Uniwersytecie Gdańskim, następnie wykładowca oraz kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a obecnie menedżer kierunku filologia na tej uczelni.
Doświadczony anglista specjalizujący się w nauczaniu i akwizycji języka angielskiego, lingwistyce stosowanej, językoznawstwie opisowym i kontrastywnym. Zajmuje się przede wszystkim profesjonalną komunikacją biznesową w języku angielskim, a także nauczaniem języka praktycznego, głównie na poziomie gramatycznym i leksykalnym. Jest też uznanym metodykiem nauczania języka angielskiego, szczególnie w kontrekście biznesowym.

 

prof. Widawski Maciej
prof. zw. dr hab. Maciej Widawski

Czołowy polski anglista i amerykanista specjalizujący się w socjolingwistyce, językoznawstwie opisowym i lingwistyce stosowanej. Zajmuje się odmianami angielszczyzny (społecznymi, zawodowymi, etnicznymi, geograficznymi, generacyjnymi, stylistycznymi), ich dokumentacją, opisem i przekładem; kontaktami językowymi i zapożyczeniami; a także wiedzą o krajach anglojęzycznych i edukacją językową, w tym leksykografią i nauczaniem angielszczyzny jako języka obcego (TEFL). Jest jednym z niewielu na świecie językoznawców zajmujących się slangiem i jednym z niewielu polskich naukowców, których książki wydało prestiżowe wydawnictwo Cambridge University Press. 


Od lat prowadzi niemal wszystkie zajęcia językoznawcze przewidziane w programie kierunku filologia, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w tym popularne wykłady o geograficznych odmianach angielszczyzny ilustrowane najnowszymi materiałami przywożonymi z cyklicznych wyjazdów badawczych, jedyny w Polsce cykl wykładów o slangu i angielszczyźnie potocznej, jedyne tego typu zajęcia z fonetyki kontrastywnej amerykańskiej i brytyjskiej, a także popularne seminarium „język w kontekście społeczno-zawodowym”, na którym studenci piszą prace dotyczące interesujących zagadnień językowych na podstawie języka filmów, seriali, gier wideo, komiksów, tekstów piosenek. Regularnie wysoko oceniany jako wykładowca i pedagog, na wniosek studentów nagrodzony m.in. wyróżnieniem Wice-Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę dydaktyczną. 

 

Profesor tytularny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i wiedeńskiej Diplomatische Akademie (Austria), stażysta m.in. University of Tennessee at Knoxville, University of California at Berkeley (USA) i Syddansk Universitet (Dania), dyplomowany leksykograf z certyfikatem Dictionary Research Centre University of Exeter (Wielka Brytania). Wieloletni wicedyrektor Instytutu i kierownik Laboratorium Socjolingwistycznego w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Socjolingwistyki i Leksykografii w Instytucie Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie i dyrektor Katedry Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek m.in. Linguistic Society of America i American Dialect Society. Recenzent w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. 


Prowadzi doroczne wyjazdowe badania terenowe, głównie w USA i Kanadzie, m.in. wśród społeczności afroamerykańskiej i latynoskiej, finansowane z grantów m.in. U.S. Fulbright Foundation i Santander Universities; stypendysta m.in. U.S. Information Agency i Fundacji Nauki Polskiej. Nadzoruje też współtworzony ze studentami jedyny w Polsce stały projekt slangu polskiego, służący monitorowaniu zmian w potocznej polszczyźnie i gromadzeniu ekwiwalentów do przekładu slangu angielskiego, za który otrzymał Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, a także projekt zapożyczeń z języka angielskiego w polszczyźnie potocznej. Badania i kwerendy prowadził m.in. na Stanford University, Harvard University, Yale University, University of Arizona, University of California at Los Angeles, New York University i University of Florida (USA) oraz University of Toronto, University of Calgary i Simon University w Vancouver (Kanada). 

 

Więcej informacji na stronie www.maciejwidawski.com
 

dr Małgorzata Biegacz
Małgorzata Biegacz

Jest dyplomowanym ekspertem w zakresie egzaminów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Studenci przygotowujący się do egzaminów LCCI pod kierunkiem Małgorzaty Biegacz niejednokrotnie uzyskują certyfikaty z wyróżnieniem, jak również nagrody indywidualne tzw. Country Gold Medallions.  Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Małgorzata Biegacz otrzymała MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w 2014 roku. Ma renomę bardzo wymagającego i niezwykle zaangażowanego nauczyciela Leksyki.  Jeśli masz to szczęście być w grupie Małgorzaty Biegacz na Leksyce to koniecznie zaprzyjaźnij się ze słownikiem!

dr Katarzyna Rukojć
Katarzyna Rukojć

Pracuje w Wyższej Szkole Bankowej od momentu jej powstania w 1998 roku. Jest wykładowcą praktykiem specjalizującym się w przygotowaniu do egzaminów LCCI na najwyższych poziomach oraz Menedżerem Studium Języków Obcych WSB.  Jako osoba nadająca kierunek Studium, Katarzyna Rukojć kładzie nacisk na język specjalistyczny i biznesowy oraz na certyfikację zewnętrzną, wiedząc, że dodatkowe brytyjskie certyfikaty będą stanowić dla studentów  cenny atut,  jako wykształcenie uzupełniające,  zwiększające szanse zdobycia ciekawego zawodu. Wielu studentów Katarzyny Rukojć  to posiadacze prestiżowych certyfikatów biznesowo-językowych LCCI Level 3 i Level 4 oraz certyfikatów TOEFL.  W Studium Języków Obcych WSB Katarzyna Rukojć wprowadza nowatorskie metody nauczania dostosowane do biznesowego charakteru uczelni , uwzględniające specyfikę grup mixed-ability.
Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywała  również we własnej Szkole Językowej GREAT EDUKACJA, którą prowadziła przez kilka lat odnosząc duże sukcesy rynkowe, współpracując z z najlepszymi wykładowcami akademickimi i native speakerami w Trójmieście.   Jako metodyk zawsze zwracała szczególną uwagę na zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych,  z naciskiem na komunikację biznesową i konwersacje.  Jako pierwszy dydaktyk w regionie wprowadziła rozwiązania komputerowe do procesu nauczania języka obcego. Ponadto jest praktykującym dziennikarzem zagranicznym związanym z „La Repubblica”. W dziedzinie badawczej Katarzyna Rukojć  skupia  się na zagadnieniach związanych z filmoznawstwem i showbiznesem.