Praktyki w programie Erasmus+

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. W ramach programu Erasmus+ studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować praktyki za granicą przez okres 3 miesięcy.

Praktyki zagraniczne to krok do międzynarodowej kariery, a także:

  • zastosowanie wiedzy w praktyce
  • poszerzanie kompetencji zawodowych
  • rozwijanie umiejętności językowych
  • zdobywanie doświadczenia międzykulturowego i wiedzy o funkcjonowaniu firm poza granicami Polski
  • niepowtarzalna przygoda. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • Praktyki zagraniczne trwają 3 miesiące.
  • Rekrutacja odbywa się jednak tylko raz w roku w semestrze zimowym. 
  • Zachęcamy też do samodzielnego zorganizowania praktyk w firmie marzeń!

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do programu praktyk zagranicznych otrzymasz stypendium na wyrównanie kosztów pobytu za granicą. Procedura kwalifikacji na praktyki jest taka sama jak ta na studia zagraniczne – należy przejść pozytywnie test językowy (ustny i pisemny), rozmowę kwalifikacyjną po polsku oraz wykazać się dobrą średnią ocen.

 

Zobacz szczegółowe zasady rekrutacji.