Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Wyższa Szkoła Bankowa posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w Programie, w ramach którego studenci WSB jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 

Co zyskasz dzięki Erasmus+

 • Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:
 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. Dodatkowo za sprawą decyzji Kanclerza w tym czasie płacisz tylko 50% czesnego w WSB.
 • poznajesz kulturę nowego kraju
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
 • WSB jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty do pobrania:

 • formularz zgłoszeniowy 
 • potwierdzenie numeru konta bankowego
 • learning agreement for studies 2018_2019
 • zarządzenie Rektora dotyczące wyjazdów na studia w ramach Erasmus + 
 • zarządzenie Kanclerza w sprawie zwolnienia z czesnego na okres wyjazdu w ramach Programu Erasmus + 
 • regulamin kwalifikacyjny na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus +. 

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.
Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ma podpisanych 26 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak: (poniżej przykładowe, prośba o ulokalnienie)

 • Belgia
 • Czechy 
 • Chorwacja 
 • Dania 
 • Francja
 • Finlandia
 • Grecja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Słowenia
 • Turcja
 • Węgry
 • Włochy.