W WSB w Toruniu będziesz miał możliwość zdobycia dyplomu zagranicznej Uczelni.
Wyższa Szkoła Bankowa jest w trakcie rozmów o współpracy w ramach podwójnego dyplomu (direct-entry) z IPAC Group School of Managementipac-annecy
we Francji, na podstawie którego studenci naszej uczelni po ukończeniu dwóch lat nauki w WSB mogą wyjechać na trzeci rok studiów (5 i 6 semestr) do Francji.

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów: Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w stopniu licencjata i IPAC Group School of Management w stopniu Business Unit Manager.

Studia w IPAC Group obejmują jeden semestr zajęć dydaktycznych i jeden praktyk zawodowych.

Studia kończą się napisaniem raportu z praktyk (ok. 25-30 stron), który następnie prezentowany jest w języku angielskim przed specjalnie do tego powołana komisją. Efektem pomyślnego przejścia tej procedury jest uzyskanie francuskiego tytułu Business Unit Manager.

Studia odbyte w IPAC Group są zaliczane na poczet studiów w WSB. Raport z praktyk może stanowić podstawę pracy licencjackiej. Egzamin licencjacki składany w WSB umożliwia studentowi uzyskanie dyplomu licencjata.

www.ipac-france.com

Szczegóły oferty dotyczące będą znane wkrótce.

Więcej informacji na temat studiów uzyskasz w Dziale Współpracy Zagranicznej.