Dofinansowanie studiów i szkoleń

1.  Projekt "Pożyczki na kształcenie" 

W ramach ogólnopolskiego projektu „Pożyczki na kształcenie” finansowanego ze środków UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tys. zł na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, MBA, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów.

Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. 

Ukończenie studiów lub kursu w zakładanym terminie stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki – w praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W szczególnych przypadkach istnieje możliwośc umorzenia nawet do 25% wysokości pożyczki. 

Drugi nabór wniosków o udzielenie pożyczki trwa od 1 lutego 2018 r. Wnioski można składać wyłącznie poprzez system on-line uruchomiony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Dokumenty do pobrania:

2. Baza usług rozwojowych dla województwa dolnośląskiego 

BUR to bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast usługi dofinansowane z EFS będą dostępne tylko dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

Dofinansowanie

Działanie 8.6

Baza Usług Rozwojowych- woj. dolnośląskie

Dla kogo?

Firmy sektora MMŚP z Dolnego Śląska:

 • właściciele firm
 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Na co z oferty WSB?

 • studia podyplomowe
 • studia MBA
 • szkolenia

Ile?
 

max 50.000 zł dla firmy
i max 5.000 dla jednego pracownika

 • 50% (dla średnich firm)
 • 60% (sektor biały lub zielony)
 • 70% (dla mikro i małych firm)
 • 80% (uczestnicy to w min. 50% osoby
  z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia)

Kiedy?

listopad 2016 – lipiec 2019

Jak?

1.  Pracownik/firma wyszukuje na PARPowskim portalu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) ofertę Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (link do oferty) wybiera studia podyplomowe i/lub szkolenia i wybrane  drukuje by przedłożyć Operatorowi wraz z dokumentami

2. Firma składa u Operatora dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na stronie) i po ich pozytywnej weryfikacji podpisuje umowę i otrzymuje promesę

3.  Firma zakłada konto na portalu BUR

4.  Każdy pracownik objęty usługą/usługami zakłada konto na portalu BUR, następnie wyszukuje konto swojej firmy i przypisuje się do niego

5. Firma wyszukuje na portalu BUR wcześniej wybrane oferty studiów i/lub szkoleń WSB i w każdym zapisuje się klikając przycisk „Zapisz się na usługę”

6.  Firma przypisuje pracownika/pracowników do każdej wybranej usługi/usług

7. Pracownik potwierdza zgłoszenie udziału w usłudze poprzez link w mailu otrzymanym z portalu

8.  Po realizacji usługi/usług firma rozlicza się z WSB na podstawie faktury, wpłacając całą kwotę za wybraną usługę/usługi

9.   Firma oraz pracownicy dokonują oceny usługi

10.  Firma składa u Operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i odzyskuje ustalony procent dofinansowania

Kontakt do
Operatora

Znajdź kontakt do Operatora właściwego dla powiatu działania firmy

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

subregion wrocławski (powiat wrocławski i m. Wrocław)

BIURO:

Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

lub al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 344 02 86, e-mail: szkolenia@dawg.pl

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

subregion legnicko – głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)

BIURO:

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl
 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.

subregion legnicko – głogowski (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO W LEGNICY

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77 wewn. 100,
e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

BIURO W GŁOGOWIE

Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

subregion jeleniogórski (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

BIURO:

1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl
 

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

subregion jeleniogórski (powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w subregion wałbrzyski (powiaty: świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)

BIURO:

Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

oraz

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8

Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl
 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)

BIURO:

Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

 

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem firmy sektora MMŚP z innego województwa niż dolnośląskie sprawdż na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie warunki dofinansowania w Twoim województwie.

Kontakt w WSB we Wrocławiu                                                                                                              

w zakresie szkoleń:                                                                              w zakresie studiów podyplomowych:
Centrum Szkoleń                                                                                             Biuro Rekrutacji

tel. 71 376 23 80 | e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl                     tel. 71 376 23 70 | e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl     

Dokumenty do pobrania: