Kursy i szkolenia we Wrocławiu

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu proponuje w pełni profesjonalny i bardzo bogaty program szkoleniowy. Uczelnia zaprasza do współpracy firmy i instytucje zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji swoich pracowników.

Realizujemy szkolenia głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, jednak w zależności od potrzeb klienta możemy prowadzić szkolenia w całej Polsce.

WSB we Wrocławiu jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00069/2009.

Centrum Szkoleń WSB proponuje:

1.  szkolenia otwarte
dedykowane wszystkim, którzy chcą  poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe, praktyczne umiejętności.
Lista szkoleń aktualizowana jest na bieżąco w ciągu roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie:

 • rynku – pożądanych przez pracodawców umiejętności, certyfikacji oraz w oparciu o zapytania wpływające do Centrum od osób poszukujących danego szkolenia
 • studentów, słuchaczy i absolwentów WSB – są to głównie szkolenia specjalistyczne branżowe oraz informatyczne umożliwiające nabycie nowych lub poszerzenie dotychczasowych kompetencji zawodowych

Sprawdź aktualny terminarz szkoleń

2.  szkolenia zamknięte
prowadzone na zamówienie: studentów/słuchaczy WSB, przedsiębiorstw i instytucji  
Realizujemy szkolenia:

 • specjalistyczne – ściśle sprofilowane do potrzeb i specyfiki danej branży
 • biznesowego języka obcego

Proponujemy bogaty zakres szkoleniowy, blisko 200 pozycji, w obszarach: Finanse, Informatyka, Języki obce, Logistyka, Marketing, Prawo, Sprzedaż, Umiejętności menedżerskie oraz osobiste, Zarządzanie.

3.  coaching
4.  
mentoring
 

Obszary szkoleń
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu proponuje szkolenia z obszarów:

Nasze atuty:

 • Renomowana marka – uczelnia doceniana w rankingach, opinii pracodawców i słuchaczy; polecana przez 9 na 10 absolwentów
 • Doświadczenie – od kilkunastu lat WSB kształci na studiach różnego poziomu oraz organizuje szkolenia otwarte i zamknięte zarówno dla studentów i słuchaczy jak i na zamówienie firm
 • Kadra - doświadczeni praktycy, eksperci w swoich dziedzinach, certyfikowani trenerzy
 • Profesjonalna obsługa – precyzja w definiowaniu potrzeb szkoleniowych; zaangażowany zespół pracowników organizując szkolenia zajmuje się całą logistyką
 • Elastyczność - wiemy jak spowodować, aby czas i pieniądze nie stanęły na drodze owocnej współpracy
 • Innowacyjność - tworzymy nowe, kreatywne rozwiązania. Współpracę z nami należy traktować jako inwestycję w przyszłość
 • Konkurencyjne ceny – cena szkolenia nie wzrasta o VAT
 • Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z dostępnych środków zewnętrznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Europejski Fundusz Społeczny)
   

Metody pracy
Szkolenia proponowane przez Centrum Szkoleń WSB oparte są o efektywne metody, jak:

 • ćwiczenia grupowe
 • case study
 • dyskusje
 • gry i symulacje biznesowe
 • indywidualne konsultacje z trenerem
   

Certyfikat
Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez prestiżową uczelnię -  Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu lub ukończenie szkolenia – w przypadku, gdy szkolenie kończy się egzaminem/zaliczeniem końcowym.
 

Miejsce szkolenia
Szkolenia otwarte organizujemy głównie w budynkach WSB we Wrocławiu i w Opolu – zapewniamy klimatyzowane sale konferencyjne oraz laboratoria komputerowe z indywidualnymi stanowiskami i wymaganym oprogramowaniem.

Szkolenia zamkniete, w zależności od potrzeb klienta, realizujemy w salach konferencyjnych lub laboratoriach komputerowych WSB, w siedzibie klienta lub innym wskazanym obiekcie szkoleniowym /konferencyjnym/ wypoczynkowym.
 

Postępowanie reklamacyjne
W przypadku, gdy Uczestnik/Firma uważa, że:

 • sposób realizacji usługi szkoleniowej nie jest zgodny z zamówieniem/ofertą/umową (w przypadku szkoleń na zamówienie) lub z ofertą prezentowaną na www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych)
 • lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi

ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji (pobierz druk).

Wypełniony i podpisany druk reklamacji należy wysłać w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia usługi szkoleniowej:

 • w formie elektronicznej jako skan oryginału na adres email: szkolenia@wsb.wroclaw.pl
 • lub formie papierowej wysłanej listem poleconym na adres Centrum Szkoleń WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31  53-609 Wrocław (liczy się data stempla pocztowego)

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Uczestnik/Firma otrzyma odpowiedź pisemną na złożonym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.

 

Więcej informacji o szkoleniach udziela:
Centrum Szkoleń
ul. Fabryczna 29-31, bud. A pok. 218
tel. 71 376 23 80
e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl

Firmy zachęcamy do korzystania z pakietu zniżek na studia i szkolenia w ramach Programu Firma.  

Więcej informacji udziela:
Dział Sprzedaży Osobistej 
ul. Fabryczna 14, bud. H
tel. 71 722 34 01
e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl