Studia dualne - połącz wiedzę z doświadczeniem zawodowym

Wybierz studia dualne i w realny sposób połącz zdobytą wiedzę na uczelni z doświadczeniem zawodowym. 

Studia dualne to model kształcenia, który polega na połączeniu nauki akademickiej z praktyką odbywaną u pracodawcy współpracującego z uczelnią. Program nauczania realizowany jest dwutorowo – na uczelni studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, która jest niezbędną bazą dla funkcjonowania w branży i wybranym zawodzie. Natomiast w firmie poznają wszystkie praktyczne aspekty związane z branżą, uczą się bezpośrednio w środowisku pracy i mogą stosować zdobytą dotychczas wiedzę w realnych sytuacjach i przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

ksztalcenie_dulne.png

Studia dualne na kierunku Logistyka na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na specjalności Menadżer logistyki. Studenci kierunku w 1 semestrze studiów zapoznają się z procesami logistycznymi i zarządzaniem strategicznym. W 2 i 3 semestrze zajęcia będą odbywać się u partnerów biznesowych, a w 4 semestrze ponownie na uczelni, dzięki czemu studenci będą mogli przygotować się do obrony pracy magisterskiej.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.        
Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz nawet 700 zł:
  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 150 zł mniej na pierwszym roku studiów i 150 zł mniej na drugim,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej,

Czesne już od 442 zł 455 zł miesięcznie! Wpisowe 0 zł.

Dodatkową korzyścią dla osób studiujących w ramach studiów dualnych jest możliwość budowania swojego CV już w trakcie nauki. Dzięki temu, że studenci dadzą się poznać pracodawcom, będą mieli szansę na zatrudnienie i pozytywne rekomendacje. Studia te stanowią również odpowiedź na potrzeby pracodawców oczekujących od kandydatów praktycznych umiejętności i wiedzy.

24-07-2018