Zapraszamy nowych studentów na pierwsze zajęcia organizacyjne oraz szkolenia z Microsoft Teams! 
 

Zajęcia organizacyjne będą miały formę webinarów i odbędą się online. Nie musisz tego dnia przyjeżdżać na uczelnię, zarezerwuj sobie czas i zapewnij komfortowe miejsce ze stabilnym łączem internetowym, aby spokojnie uczestniczyć w spotkaniu i uzyskać wszystkie niezbędne informacje organizacyjne związane z rozpoczęciem studiów. Tego samego dnia będziesz mógł też uczestniczyć w szkoleniu z obsługi aplikacji Microsoft Teams, której znajomość będzie Ci potrzebna w trakcie studiów - to za jej pośrednictwem będzie się obywać większość Twoich zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.


Pierwsze zajęcia organizacyjne - dla kogo?


Pierwsze zajęcia organizacyjne przeznaczone są dla nowych studentów, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. 

 

Terminy 

Zajęcia odbędą się online w dwóch terminach:

 • 26 września br. (sobota) o godz. 10:00 - dla studentów niestacjonarnych,
 • 30 września br. (środa) o godz. 10:00 - dla studentów stacjonarnych,
 • 30 września br. (środa) o godz. 13:00 - dla studentów ścieżek anglojęzycznych.

Przewidywany czas spotkań to ok. 2 godziny.
Linki do webinarów wraz z informacją o sposobie logowania się do Microsoft Teams zostaną udostępnione w Extranecie oraz w zakładce "Dla nowych studentów" (ścieżka: Strefa studenta -> Dla nowych studentów).

 
Program zajęć organizacyjnych

 

Na zajęciach organizacyjnych spotkasz się z Władzami uczelni oraz pracownikami działów administracyjnych, którzy przekażą Ci najważniejsze informacje dotyczące studiów w WSB. Podczas zajęć będziesz mógł zadawać pytania - na wszystkie odpowiemy w postaci FAQ, czyli zbioru najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, który udostępnimy Ci po webinarze.

 

Oto ramowy program spotkania:

 1. Poznasz Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. inż. Jacka Mercika.
 2. Informacje związane ze sprawami studenckimi przekaże Ci Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB.
 3. Dziekanat - to najważniejszy dla studenta dział administracyjny na uczelni, jego pracownicy opowiedzą Ci o m.in.:
  • legitymacjach - gdzie i kiedy będą wydawane,
  • ubezpieczeniu NNW,
  • zaświadczenia o statusie studenta - w jaki sposób je otrzymać?
 4. Dział Obsługi Finansowej Studenta (DOFS) - pracownicy opowiedzą o m.in.:
  • rodzajach opłat i ich terminach, 
  • rodzajach stypendiów i terminach wnioskowania.
 5. Biblioteka i Czytelnia - pracownicy opowiedzą o m.in.:
  • zasadach korzystania z Biblioteki oraz Czytelni,
  • elektronicznych zasobach Biblioteki.
 6. Centrum Współpracy Międzynarodowej - jego pracownicy opowiedzą o m.in.:
  • stypendiach Erasmus,
  • możliwościach udziału w projektach międzynarodowych.
 7. Biuro Karier - pracownicy opowiedzą o m.in.:
  • zasadach zaliczenia i organizacji praktyk, które są obowiązkowe,
  • projektach podnoszących kompetencje prowadzonych przez Biuro Karier,
  • doradztwie zawodowym, z którego możesz skorzystać jako student WSB.
 8. Dział Technologizacji Dydaktyki - od pracowników tego działu dowiesz się m.in.:
  • jak działają platformy Extranet i Moodle,
  • jakie informacje i gdzie znaleźć w Extranecie i Moodle,
  • gdzie odbyć obowiązkowy kurs BHP (dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich).

 

Jeśli nie możesz uczestniczyć

Udostępnimy zapis spotkania, więc jeśli nie możesz uczestniczyć w pierwszych zajęciach, to będziesz mógł się z nimi zapoznać w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie. Jednak nie warto czekać, ponieważ stracisz możliwość bieżącego zadawania pytań.
 


Szkolenia z Microsoft Teams


W szkoleniach z Microsoft Teams mogą uczestniczyć wszyscy studenci WSB we Wrocławiu. Szkolenia odbędą w trzech terminach. Będą mieć ten sam poziom merytoryczny, więc możesz wybrać najdogodniejszy dla siebie termin uczestnictwa. Szkolenia są bezpłatne.


Terminy

Szkolenia odbędą się online w trzech terminach do wyboru:

 • 26 września br. (sobota) o godz. 15:00,
 • 27 września br. (niedziela) o godz. 15:00,
 • 30 września br. (środa) o godz. 15:00.
 • Szkolenie dla studentów ścieżek anglojęzycznych: 30 września br. (środa) o godz. 19:00   

Przewidywany czas spotkań to ok. 2 godziny.
Linki do szkoleń zostaną udostępnione w Extranecie oraz w zakładce "Dla nowych studentów" (ścieżka: Strefa studenta -> Dla nowych studentów).


Do zobaczenia!

Czytaj więcej