Odznaka Honorowa Wrocławia dla prof. zw. dr hab. Wiesława Bokajły

Z dumą informujemy, że prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i inicjator utworzenia Katedry Studiów Europejskich na Uniwersytecie Wrocławskim, został nagrodzony Odznaką Honorową Wrocławia – zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystości obchodów 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego towarzyszącej Konferencji Naukowej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”, która odbyła się 22 czerwca br. w Oratorium Marianum. Profesor otrzymał Brązową Odznakę Honorową Wrocławia z rąk Jacka Sutryka Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odznakami zostali również uhonorowani prof. dr hab. Stanisław Kłopot oraz prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller.

Sylwetka prof. zw. dr hab. Wiesława Bokajły

Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego.

Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

Profesor jest wykładowcą WSB we Wrocławiu na kierunkach:

25-06-2018