Do grona Szkół Partnerskich naszej uczelni w maju dołączyły dolnośląskie technika TEB Edukacja z Wrocławia, Lubina, Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. TEB Edukacja to największa w kraju sieć niepublicznych szkół średnich.


Spotkanie, podczas którego ustaliliśmy ramy naszej współpracy odbyło się 11 maja br. w siedzibie WSB. Celem porozumienia jest nawiązanie kontaktów partnerskich obu społeczności oraz podejmowanie inicjatywy służących poszerzaniu i doskonaleniu współpracy w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy między środowiskiem szkolnym i akademickim.


Dzięki zawartemu porozumieniu zarówno uczniowie i pracownicy Szkół będą mogli uczestniczyć w warsztatach, wykładach, seminariach, spotkaniach, wykładach gościnnych i konferencyjnych oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez WSB. Szkoły otrzymają również wsparcie w zakresie organizacji i promocji konkursów oraz imprez o charakterze edukacyjnym np. olimpiad, festiwali nauki i drzwi otwartych. Ponadto pracownicy i uczniowie Szkół będą mogli uczestniczyć w działaniach związanych z realizacją projektów unijnych przez WSB a także korzystać ze wszystkich zasobów Biblioteki. Jest to zarys współpracy, którą mamy nadzieję pomyślnie i z korzyścią dla uczniów rozwijać w kolejnych latach.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:
Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału Piotr Wałcerz i Wicedyrektor Technikum Mateusz Orzełek,
Technikum TEB Edukacja w Lubinie – Jolanta Zalewska Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Lubinie,
Technikum TEB Edukacja w Legnicy – Marek Pusz Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Legnicy,
Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu – Aleksandra Różańska Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Wałbrzychu,
Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze – Cezariusz Rudyk Dyrektor Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze.


Wyższą Szkołę Bankową reprezentowali Zastępca Kanclerza Agata Natalli, Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Sprzedaży Anna Nagórko i Menedżer ds. rozwoju sprzedaży Wioletta Mitura.


Prezentujemy relację fotograficzną z tego spotkania.


Od lewej: Marek Pusz Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Legnicy, Aleksandra Różańska Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Wałbrzychu, Mateusz Orzełek Wicedyrektor Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu, Agata Natalli Zastępca Kanclerza WSB we Wrocławiu, Piotr Wałcerz Dyrektor Oddziału TEB Edukacja we Wrocławiu, Jolanta Zalewska Dyrektor Oddziału TEB Edukacja w Lubinie, Cezariusz Rudyk Dyrektor Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze.

Fot...
 

Współpraca

Szkoły średnie zainteresowane współpracą z nami zachęcamy serdecznie do kontaktu z opiekunem Szkół Partnerskich Panią Wiolettą Miturą.
Wioletta Mitura
Menedżer ds. rozwoju sprzedaży
wioletta.mitura@wsb.wroclaw.pl
+48 788 579 654

Czytaj więcej