Koło Naukowe Prawa Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaprasza w dniu 29.05.2019r. na II konferencję naukową pt. „Mediacje w polskim porządku prawnym – regulacje prawne i praktyka stosowania”. Miejsce konferencji to sala nr 302, budynek B w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
    Konferencja jest wydarzeniem o charakterze dydaktyczno-naukowym dedykowanym studentom kierunków Prawa oraz Prawa w biznesie. Liczymy na aktywne i liczne uczestnictwo studentów oraz doktorantów innych wrocławskich uczelni.
      Pierwsza konferencja w dniu 14 grudnia 2018r. pt. „Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym”, stała się dowodem na konieczność kontynuowania badań w tym obszarze, a liczne grono uczestników, ponad 120 osób, potwierdziło powyższą potrzebę społeczną na jej kontynuację. Z konferencją wychodzimy poza środowisko Naszej uczelni.

 

Termin: 29.05.2019, godz. 08:00

Miejsce: WSB we Wrocławiu, bud. B, s. 301

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

Celem konferencji jest wymiana aktualnych poglądów, wyników badań i doświadczeń związanych z tematyką mediacji. Dzięki wystąpieniom ekspertów studenci będą mieli szansę zapoznać się najnowszymi poglądami naukowymi w tym zakresie, tendencjami oraz problemami praktycznymi. W trakcie konferencji zostaną również zrealizowane 4 bloki warsztatowe, gdzie uczestnicy poznają techniki mediacji w obszarze spraw pracowniczych, gospodarczych, rodzinnych oraz zdarzeń niepożądanych w medycynie i będą mogli przetestować je podczas sesji mediacyjnych pod kierownictwem zaproszonych mediatorów.

 

PROGRAM
 
 • 7:45 - 8:00 Rejestracja uczestników
 • 8:10 Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB Wrocław dr Radosław Kamiński i dr Joanna Filaber – Opiekun Koła Naukowego Prawa, Menadżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie
   

PRELEKCJE:

 • 8:15 – 8:45 dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego „Zakres regulacji prawnej mediacji” - wykład otwierający  konferencję
 • 8:50 – 9:00 dr hab. Piotr Szymaniec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu „Granice mediacji. Kilka uwag z perspektywy filozofii prawa”
 • 9:00 - 9:10 dr Joanna Nowak, Uniwersytet Wrocławski "Dogmatyka życia codziennego o mediacjach i zasadzie pomocniczości na przykładzie gminy we Włoszech"
 • 9:10 - 9:20 dr Antoni Benedikt, WSB Wrocław "Rzecznik klientów instytucji finansowej jako mediator w sytuacji konfliktowej pomiędzy bankiem a interesantem"
 • 9:20 – 9:30 mgr Piotr Rapacz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie „Rola mediatora w w myśl przepisów projektu ustawy z dnia 04.07.2018r. ordynacja podatkowa”
 • 9:30 – 9:40 dr Joanna Filaber, WSB Wrocław „Doradca płatnika składek – mediatorem w postępowaniu o udzielenie układu ratalnego w ZUS, w myśl art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”
 • 9:50 – 10:00 mgr Paweł Jagielski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie ,,Osoba mediatora w polskim procesie sądowym’’
 • 10:00 – 10:10  dr Justyna Jasińska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie „Mediacje i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów w rozumieniu art. 187 par. 1 pkt. 3 k.p.c.”
 • 10:10 – 10:20 dr Robert Susło – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Mediacja jako instytucja umacniająca podmiotowość jednostki w nowoczesnym państwie”
 • 10:20 - 10:30 dr Mateusz Paplicki – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Zakres dostępności świadczeń medycznych w Polsce – czy już czas na mediację?”

 

 • 10:30 – 10:45 Dyskusja
 • 10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
   

WARSZTATY:

 • 11:00 - 15:00 Warsztaty - opis warsztatów
   
 • 13:30 - 13:40 Przerwa kawowa
 • 15:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji
   

Do pobrania: plakat
 

Patronaty:
Czytaj więcej