Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (jednolite studia magisterskie) w WSB?

  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem do zawodu.
  • Otrzymasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii czy socjologii połączoną z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
  • Będziesz uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach wykładowych, warsztatowych i z formułą e-learningu, a także mieć możliwość realizacji wielu ciekawych projektów w ramach różnych przedmiotów.
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 4 lata i zakończy się w roku 2023 dla jego uczestników uzyskaniem tytułu magistra. (Szczegóły w sekcji: Co jeszcze powinieneś wiedzieć? na końcu strony).
  • Na zajęciach spotkasz wykładowców – ekspertów  z różnych obszarów dydaktycznych. 
  • Weźmiesz udział w wizytach studyjnych, praktykach oraz stażach w instytucjach publicznych i niepublicznych.
Krawat
Profesjonalna i przyjazna kadra
Uścisk dłoni
Szeroka oferta specjalności uwzględniająca aktualne potrzeby rynku pracy
Tryby
Dodatkowe szkolenia
Studia łączące akademicką tradycję i nowoczesną formułę
Organizacja
Program uwzględniający szeroki kontekst cywilizacyjnych uwarunkowań pracy

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym psychologii rozwojowej dziecka.
Teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.
Diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Zasad planowania i metodyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów.

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner

magisterium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1969), uzupełniające studia na Wydziale Historycznym UW, doktorat w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (1973) – promotorem był Bogusław Leśnodorski, habilitacja w Instytucie Historii Nauki,...

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Menedżer kierunku Pedagogika, wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor.
Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe...

dr Katarzyna Smulska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i...

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie planowania pracy wychowawczej, określania podstaw aksjologicznych i formułowania...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Studia jednolite magisterskie (9 semestralne) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w cztery lata!
Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu realizowane będą w ramach projektu:” Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt obejmujący studia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 4 lata i zakończy się w roku 2023 dla jego uczestników uzyskaniem tytułu magistra.


Celem projektu jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej). Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 9 semestrów i opracowany został zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej” i spełnia standardy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

W dniach od 10-14.04 Biuro Informacji i Rekrutacji będzie nieczynne-przerwa świąteczna.

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF