Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy,
 • Przygotowanie do rynku pracy,
 • Technologia informacyjna,
 • BHP,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Przedsiębiorczość,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy zarządzania,
 • Techniki studiowania,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych,
 • Podstawy logistyki,
 • Matematyka,
 • Towaroznawstwo,
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • Grafika inżynierska,
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych,
 • Wprowadzenie do techniki,
 • Podstawy finansów przedsiębiorstw,
 • Infrastruktura logistyczna,
 • Organizacja i ekonomika transportu,
 • Normalizacja i zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka,
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy,
 • Systemy informatyczne w logistyce,
 • Logistyka zaopatrzenia,
 • Logistyka procesu podstawowego,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Wprowadzenie do procesów produkcyjnych,
 • Zarządzanie produkcją i usługami,
 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami,
 • Planowanie w biznesie,
 • Logistyka handlu elektronicznego,
 • Przedmioty specjalnościowe do wyboru,
 • Metodyka projektu dyplomowego,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praktyka zawodowa,
 • Projekt dyplomowy,
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 

 • Projektowanie i zarządzanie przepływem materiałów (w praktyce),
 • Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu,
 • Międzynarodowe usługi logistyczne,
 • Logistyka utrzymania ruchu,
 • Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych,
 • Zarządzanie projektami logistycznymi,
 • Rachunek kosztów i działań logistycznych,
 • Systemy informatyczne w transporcie i magazynowaniu,
 • Planowanie dystrybucji i zaopatrzenia w praktyce.