Studia jednolite magisterskie

W Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia nadające kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 

Co oferujemy?

  • Innowacyjny program kształcenia zgodny z wymogami MNiSW
  • Profesjonalna i przyjazna kadra praktyków

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.   
                                           

Organizacja studiów

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów). Jednolite studia magisterskie to trwające 5 lat studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. 

Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika" (albo na kierunkach o innych nazwach), na którym prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, oraz chcesz podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, oferujemy Ci możliwość ubiegania się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym możesz zostać wpisany na IV rok jednolitych studiów magisterskich. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek. W tym celu niezbędne jest złożenie w Biurze Rekrutacji podania wraz z dyplomem i suplementem.

Dyplom magistra

Zgodnie Rozporządzeniem MNiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.),§ 8 ust. 1 pkt 9, § 39 ust. 1 oraz § 48 kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od 1. 10.2019 może być realizowane w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.