Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na wyższy semestr może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

Rekrutacja - krok po kroku

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie lub wznowienie należy:

  • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania),
  • dostarczyć zgodę Dziekana z Uczelni macierzystej na przeniesienie na Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
  • złożyć zaświadczenie wydane przez dotychczasową uczelnię, zawierające nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS,
  • dostarczyć zaświadczenie o statusie studenta.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich zaliczenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji informuje o podjętej przez Władze Uczelni decyzji. Zaprosimy Cię do Biura Rekrutacji w celu złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Kontakt

Biuro rekrutacji 

ul. Śniadeckich 3 - Parter

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl