Rozważasz zmianę uczelni?

Zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!
Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.  

O przeniesienie może ubiegać się osoba, która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. 

Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 30 września, a w semestrze letnim do 28 lutego każdego roku.

Zasady rekrutacji

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie lub wznowienie należy:

  • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania)
  • zaświadczenie wydane przez dotychczasową uczelnię, zawierające nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS
  • zaświadczenie o statusie studenta.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich zaliczenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji informuje o podjętej przez Władze Uczelni decyzji. Zaprosimy Cię do Biura Rekrutacji w celu złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.