mgr inż. Mateusz Dziechciarz

Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków, organizacji: transportów krajowych i międzynarodowych, przeładunku, magazynowania, kontroli oraz obsługi celnej w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w
Szczecinie.

Tomasz Zygmański

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego kierunku Finanse i Rachunkowość.  Nauczyciel akademicki przedmiotów związanych z rachunkowością. Autor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządczej. W latach 2015-2018 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.  Obecnie zatrudniony jako księgowy w jednej ze spółek Skarbu Państwa oraz wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Eryk Grykień
mgr inż. Eryk Grykień

W branży TSL Transport – Spedycja – Logistyka  pracuje 16 lat. Zajmuje się wdrażaniem pracowników, stażystów i studentów oraz budowaniem efektywnych zespołów. Swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną chętnie dzieli się na zajęciach ze studentami WSB. Stara się ich zaangażować, aby po ukończeniu studiów mogli z przyjemnością wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje w życiu zawodowym.