Studia MBA w WSB

Studia Master of Business Administration realizujemy od 2013 roku. Naszym celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera. Program budujemy i rozwijamy ściśle współpracując z biznesem. Przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz organizują wizyty studyjne i spotkania z VIP-ami.
Partnerem merytorycznym programu jest Franklin University - amerykańska, prywatna uczelnią non profit o ponad 100-letniej tradycji, której siedziba mieści się w Columbus w USA.

Najważniejsze cechy:

 

  • studia MBA trwają 2 lata i obejmują łącznie 352 godziny wykładowe
  • zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • partnerem biznesowym programu jest  ZPPZ Lewiatan
  • moduły obejmują takie zagadnienia jak m.in.: ekonomia, zarządzanie, prawo, finanse i marketing
  • wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach wzbogacają proces dydaktyczny i umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania
  • wykłady gościnne prowadzą amerykańscy wykładowcy partnerskiej uczelni oraz specjalni goście VIP
  • możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio, daje słuchaczom szansę uczestnictwa w specjalnych warsztatach realizowanych w trakcie autorskiego programu dostosowanego do głównego programu studiów.
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA