Studia MBA w WSB

Studia Master of Business Administration realizujemy od 2013 roku. Naszym celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera. Program budujemy i rozwijamy ściśle współpracując z biznesem. Partnerem merytorycznym programu jest Franklin University - amerykańska uczelnia o ponad 100-letniej tradycji, której siedziba mieści się w Columbus w USA.

Najważniejsze cechy:

  • studia MBA trwają 2 lata i realizowane są w systemie modułowym 
  • zajęcia odbywają się  tylko w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • partnerem biznesowym programu jest ZPPZ Lewiatan
  • moduły obejmują takie zagadnienia jak m.in.: finanse dla menedżerów, zarządzanie strategiczne, systemy wspomagania decyzyjnego, zarządzanie w biznesie międzynarodowym czy rozwój osobisty menedżera.
  • w trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w  warsztatach, grach biznesowych i dyskusjach, omawiają business case’y
  • zajęcia prowadzą eksperci z różnych dziedzin biznesu
  • podczas studiów uczestnicy mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio w ramach Study Tour, co daje im szansę uczestnictwa w specjalnych warsztatach połączonych z wizytami w firmach i instytucjach mających swoje siedziby np. w Waszyngtonie czy Miami
  • absolwenci programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez amerykańskiego partnera programu.
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA