Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 •  Język obcy,
 •  Przygotowanie do rynku pracy,
 •  Technologia informacyjna,
 •  BHP,
 •  Ochrona własności intelektualnej,
 •  Przedsiębiorczość,
 •  Podstawy ekonomii,
 •  Podstawy zarządzania,
 •  Techniki studiowania,
 •  Podstawy prawa,
 •  Podstawy marketingu i badań marketingowych,
 •  Podstawy logistyki,
 •  Matematyka,
 •  Towaroznawstwo,
 •  Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 •  Grafika inżynierska,
 •  Statystyka i elementy badań operacyjnych,
 •  Wprowadzenie do techniki,
 •  Podstawy finansów przedsiębiorstw,
 •  Infrastruktura logistyczna,
 •  Organizacja i ekonomika transportu,
 •  Normalizacja i zarządzanie jakością,
 •  Zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka,
 •  Ergonomia i bezpieczeństwo pracy,
 •  Systemy informatyczne w logistyce,
 •  Logistyka zaopatrzenia,
 •  Logistyka procesu podstawowego,
 •  Logistyka dystrybucji,
 •  Wprowadzenie do procesów produkcyjnych,
 •  Zarządzanie produkcją i usługami,
 •  Magazynowanie i zarządzanie zapasami,
 •  Planowanie w biznesie,
 •  Logistyka handlu elektronicznego,
 •  Przedmioty specjalnościowe do wyboru,
 •  Metodyka projektu dyplomowego,
 •  Seminarium dyplomowe,
 •  Praktyka zawodowa,
 •  Projekt dyplomowy
 •  Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.