dr Beata Milewska

Dr nauk ekonomicznych w specjalności logistyka. Studia magisterskie w zakresie cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz ekonomiki i organizacji transportu ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim. Naukowo specjalizuje się w zakresie: logistyki, zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji transportu, zarządzania jakością. Staż doktorancki - w Techniska Hogskola w Geoteborgu w Szwecji. Wiedzę praktyczną nabyła w czasie praktyk, m. in. w Szwecji – Goeteborgs Kex, Arla, Estrella, Falcon, Billspedition i w Polsce – Agrofirma Witkowo, Spółdzielnia Mleczarska Starco, Complex, Elterma, Elstarr. Od wielu lat wykładowca.

mgr inż. Mateusz Dziechciarz

Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków, organizacji: transportów krajowych i międzynarodowych, przeładunku, magazynowania, kontroli oraz obsługi celnej w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w
Szczecinie.