Maja Błaszak

Menedżer kierunku administracja
Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia.
Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. To pozwala mi czuć się świetnie, każdego dnia, gdy idę do pracy. To tak jakbym wybierała się na spotkanie z przyjaciółmi.
Z Wyższą Szkołą Bankową  jestem związana od początku studiów. Tutaj kończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Unii Europejskiej.  Następnie kontynuowałam swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza celem podszlifowania swoich kompetencji technologiczno- informatycznych. Aktualnie przygotowuję doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zawodowo i naukowo interesuje mnie obszar partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wpływ na rozwój regionu i jego konkurencyjność. Pracę zawodową podjęłam zaraz po studiach, ucząc licealistów w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu. Kształcenie dorosłych bardziej mnie interesowało, więc w 2009 roku rozpoczęłam współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji, a następnie od 2012 roku z Wyższą Szkołą Bankową. Wiedzę pedagogiczną i psychologiczną zgłębiałam i wykorzystywałam jako badacz i ekspert, biorąc udział w projektach  i grantach prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przez ostatnie trzy lata koordynowałam projekt „eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowany na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ramach tego projektu zajmowałam się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkole i na uczelni, a także innowacyjnymi metodami nauczania. Swoje umiejętności menedżerskie mogę wykorzystywać w ramach trójmiejskiego ThinkTanku z obszaru budowania w układzie klastrowym Smart City, gdzie łączę działania uczelni, prywatnych firm, związku pracodawców i przedstawicieli administracji. Podróże są moją pasją , którą dzielę ze swoją rodziną. Prywatnie spełniam się jako mama Olgi, Jerzyka, Mileny, Tosi i Julki.
 

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

Bartłomiej Majchrzak

Prawnik, konsultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, związany z WSB w Poznaniu od blisko 5 lat jako członek zespołów projektowych, wykładowca oraz p.o. menedżera kierunku Prawo w Biznesie (2013 - 2014). Od 2013 r. związany z Naveo Sowiński i Sęk sp. j. - firmą doradczą wspierającą kancelarie prawne w rozwoju. Dzięki współpracy z dziesiątkami kancelarii prawnych różnej wielkości posiada szeroką wiedzę o specyfice branży i pracy prawnika. Do zainteresowań zawodowych zalicza w szczególności prawo prywatne, ochronę i przetwarzanie danych osobowych oraz zarządzanie własnością intelektualną. Dzięki pracy jako wykładowca, trener i szkoleniowiec realizuje swoje powołanie: skutecznie dzieli się wiedzą, inspiruje, przekonuje do swoich pomysłów i zaraża entuzjazmem. Do prywatnych pasji zalicza wspinaczkę i himalaizm, muzykę elektroniczną i współczesną historię Polski.
 

dr Agnieszka Narożniak

Doktor nauk prawnych, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku związana jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, obecnie adiunkt na Wydziale Finansów i Bankowości. Wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej; ma także doświadczenie w pracy w firmie szkoleniowo-doradczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki migracyjnej; jednym z wyrazów tych zainteresowań jest współpraca z organizacją pozarządową w zakresie udzielania porad prawnych cudzoziemcom.

dr Maciej Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną i historyczną. Opiekun Prawniczego Koło Studentów Wyższej Szkoły Bankowej „Sapere Aude”. Prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa i i części ogólnej prawa cywilnego.

dr Justyna Matusiak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.

dr Jacek Połczyński

Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i studentów. Obecnie, pełniąc funkcję prodziekana, codziennie staram się, aby tak było nadal. Studia wyższe ukończyłem w 1994 roku na Wydziale Ekonomi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na ostatnim roku studiów byłem słuchaczem rocznego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, które, mam nadzieję, przygotowywało mnie do pracy dydaktycznej m.in. w szkolnictwie wyższym. Już w trakcie studiów, jako stażysta, związałem swe losy z Katedrą Finansów Publicznych na mojej Alma Mater. W latach 1994 - 2004 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Ekonomicznej i jednocześnie asystenta w Wyższej Szkole Bankowej. W tym okresie współpracowałem również ze Studium Finansów prowadzonym przez Towarzystwo Edukacji Bankowej, założyciela WSB w Poznaniu oraz z wieloma innymi szkołami wyższymi w Poznaniu i w innych ośrodkach akademickich. Czas ten ukształtował mnie jako dydaktyka. Byłem jednym z pierwszych wykładowców, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystywali e-learning. Moja fascynacja tą formą nauczania trwa do dziś.
W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematyka pracy związana była z ryczałtami podatkowymi. Podatki, system podatkowy i polityka fiskalna pozostają nadal w centrum moich naukowych zainteresowań. W latach 2004 – 2013 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z którym ostatecznie rozstałem się w lipcu 2013 roku. Od października 2013 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu. W ten sposób WSB stała się przedmiotem mojej codziennej i szczególnej troski, a nie tylko miejscem pracy.
Mam żonę i dwójkę dorastających dzieci. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaję się swoim pasjom, których mam, jak sądzę, zbyt wiele.  Z wiekiem pasje te ewoluują i zmieniają intensywność. Są nimi: fotografia, bieganie, shotokan, kobudo, tai chi yang, literatura i poezja (T.S. Elliot), muzyka (Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath), militaria i historia II wojny.