Co zyskujesz studiując administrację w WSB?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o administracji,  prawa i ekonomii oraz nauczysz się wykorzystywać ją w różnych obszarach Twojej pracy zawodowej.

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne przydatne w działalności wolnorynkowej.

Nauczysz się interpretować i analizować teksty prawne  oraz zdobędziesz umiejętność sprawnego przygotowywania pism i dokumentów administracyjnych.

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, zarówno w sferze publicznej, jak i w biznesie.

Grono wykładowców to osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.

Stawiamy na aktywną naukę poprzez pracę projektową, case studies i uczestnictwo w grach biznesowych.

Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
Pinezka
Miasto Poznań partnerem kierunku
Książki
warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
Tryby
specjalistyczne oprogramowanie
Dyplom
cenne certyfikaty m.in. ECDL – Basic i ECDL e-Urzędnik.

Najpierw studiowałem na innej uczelni, ale nie byłem do końca zadowolony. Słyszałem pozytywne opinie o WSB i tak trafiłem tutaj na studia. Bardzo ważne jest dla mnie to, że uczelnia nastawiona jest na osoby pracujące, które nie chcą uczyć się suchej teorii. Doceniam to, że uczelnia szanuje nasz czas. Zdobywam wiedzę, którą wykorzystuję w praktyce. W pracy mam duży kontakt z ludźmi, a studia pomagają mi lepiej zrozumieć potrzeby klienta. 

Bartosz Olszak

student WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawa, ekonomii i wykorzystywać ją w różnych obszarach pracy zawodowej
interpretować i analizować teksty prawne
przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne
w umiejętny sposób nawiązywać relacje i komunikować się z otoczeniem
efektywnie pracować w zespole, a także samodzielnie realizować indywidualne cele.
posługiwać się narzędziami informatycznymi zgodnymi z wymogami e-Adminsitracji

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja gospodarcza
Niestacjonarne Od marca
od 315 zł
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Od marca
od 315 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Od marca
od 315 zł
Administracja w ochronie zdrowia
Niestacjonarne Od marca
od 315 zł
od 315 zł
Zarządzanie nowoczesnym miastem
Niestacjonarne Od marca
od 315 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku administracja w WSB w Poznaniu

 

 • Nauka o państwie
 • Prawoznawstwo i logika
 • Ochrona danych osobowych
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do polityki
 • Komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne
 • Finanse publiczne i...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Matylda Gwoździcka- Piotrowska
dr Jarosław Greser
dr Maciej Kowalczyk
Ewa Drygas
Maja Błaszak

Menedżer kierunku administracja
Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia.
Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. To pozwala mi czuć się świetnie, każdego dnia,...

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,...

Bartłomiej Majchrzak

Prawnik, konsultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, związany z WSB w Poznaniu od blisko 5 lat jako członek zespołów projektowych, wykładowca oraz p.o. menedżera kierunku Prawo w Biznesie (2013 - 2014). Od 2013 r. związany z Naveo Sowiński i Sęk sp. j. - firmą...

dr Matylda Gwoździcka- Piotrowska

Jest absolwentką Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Adiunkt i wykładowca przedmiotów prawniczych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się niezmiennie wokół zagadnień z...

dr Jarosław Greser

Doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami  zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii....

dr Maciej Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną...

dr Justyna Matusiak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się...

Ewa Drygas

Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma ponad 20-letni staż pracy w działach finansowo-księgowych spółek z o.o. i spółdzielni, w tym na stanowisku głównego księgowego. Od początku istnienia Szkoły prowadzi  w WSB w Poznaniu zajęcia dydaktyczne z...

dr Jacek Połczyński

Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo ?

To kierunek dla osób, które:

•  lubią pracę z ludźmi
•  nie boją się wyzwań
•  cenią sobie stabilną, pełną wyzwań pracę
•  interesują się otaczającym światem, polityką i prawem
•  cenią pracę zespołową i budowanie relacji.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF