Co zyskujesz studiując administrację w WSB?

Na zajęciach zdobywasz wiedzę prawno-administracyjną oraz rozwijasz swoje kompetencje psychologiczne przydatne w działalności wolnorynkowej. Dzięki temu nauczysz się interpretować i analizować teksty prawne oraz przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne.

Podczas ćwiczeń będziesz posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawa i ekonomii oraz nauczysz się wykorzystywać ją w różnych obszarach swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, zarówno  w sferze publicznej, jak i w biznesie.

Jako absolwent administracji będziesz z łatwością potrafił interpretować przepisy prawa obowiązujące niemalże w każdej formie aktywności zawodowej.

Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
Pinezka
Miasto Poznań partnerem kierunku
Książki
warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
Tryby
specjalistyczne oprogramowanie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Interpretować i analizować teksty prawne.
Przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne.
Interpretować przepisy prawa obowiązujące w niemalże każdej formie aktywności zawodowej.
Nawiązywać relacje i komunikować się z otoczeniem.
Wykorzystywać pozyskaną wiedzę w różnych obszarach pracy zawodowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja gospodarcza
Niestacjonarne
od 290 zł
od 290 zł
Administracja nowoczesnego miasta
Niestacjonarne Stacjonarne
od 290 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 290 zł
od 290 zł
od 290 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku administracja w WSB w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Egzamin semestralny
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Technologia...

Wykładowcy

dr Matylda Gwoździcka- Piotrowska
dr Jarosław Greser
dr Maciej Kowalczyk
Ewa Drygas
Maja Błaszak

Menedżer kierunku administracja
Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia.
Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. To pozwala mi czuć się świetnie, każdego dnia,...

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,...

Bartłomiej Majchrzak

Prawnik, konsultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, związany z WSB w Poznaniu od blisko 5 lat jako członek zespołów projektowych, wykładowca oraz p.o. menedżera kierunku Prawo w Biznesie (2013 - 2014). Od 2013 r. związany z Naveo Sowiński i Sęk sp. j. - firmą...

dr Matylda Gwoździcka- Piotrowska

Jest absolwentką Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Adiunkt i wykładowca przedmiotów prawniczych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się niezmiennie wokół zagadnień z...

dr Jarosław Greser

Doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami  zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii....

dr Maciej Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną...

dr Justyna Matusiak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się...

Ewa Drygas

Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma ponad 20-letni staż pracy w działach finansowo-księgowych spółek z o.o. i spółdzielni, w tym na stanowisku głównego księgowego. Od początku istnienia Szkoły prowadzi  w WSB w Poznaniu zajęcia dydaktyczne z...

dr Jacek Połczyński

Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Pobierz stronę do PDF