Studiuj drugi kierunek za połowę ceny!

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem uczelni cenionej przez pracodawców?

Jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku jakiejkolwiek uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie. W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu możesz studiować drugi kierunek studiów za połowę jego ceny. Musisz tylko dostarczyć zaświadczenie, że studiujesz.

Co zyskujesz studiując drugi kierunek w WSB w Poznaniu:

Drugi zawód
Szersze kompetencje
Dodatkową specjalizację
Dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

Zasady rekrutacji

  1. Zapisz się online
  2. Potwierdź link aktywacyjny, który otrzymasz na podany adres e-mail
  3. Dostarcz do Biura Rekrutacji zaświadczenie o statusie studenta i wypełnij na miejscu podanie do Dziekana o przyjęcie na studia (wzór dostępny tutaj)

Podpisane dokumenty dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji:

  • podanie oraz kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
  • zaświadczenie o statusie studenta
  • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
  • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis  do wglądu
  • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
  • ślubowanie

Informacja o przyjęciu
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dziekana o przyjęciu - studiujesz 50% taniej!

Ze zniżki na drugi kierunek możesz korzystać pod warunkiem dostarczenia co semestr zaświadczenia o statusie studenta (dotyczy pierwszego kierunku)