Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na wyższy semestr może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

Rekrutacja krok po kroku

1. W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie, należy złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania)

 

2. Załącznikiem do podania jest potwierdzony przez uczelnię wykazu ocen i przedmiotów zawierający informacje o zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów. Wykaz ocen i przedmiotów w układzie semestralnym powinien zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.
     

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Biuro Rekrutacji
ul. Powstańców Wielkopolskich 5,  61-895 Poznań
Tel.: 61 655 33 00
E-mail: rekrutacja@wsb.poznan.pl