Studia MBA w WSB

Master of Business Administration to studia dla kadry menedżerskiej. W ich trakcie słuchacze uzupełniają i aktualizują wiedzę z różnych dziedzin biznesu, doskonalą umiejętności zarządcze i przywódcze, wymieniają się doświadczeniami i nawiązują nowe kontakty biznesowe. 

Menedżerowie mogą wybierać spośród trzech programów Master of Business Administration:

 • anglojęzyczny Aalto Executive MBA – należy do międzynarodowej sieci programów Executive MBA uczelni Aalto University (Finlandia), która znajduje się na 35. w rankingu najlepszych uczelni biznesowych na świecie „Financial Times” (2017)
 • polskojęzyczny MBA – program realizowany przy współpracy z Franklin University (USA), partnerem strategicznym Grupy Wyższych Szkół Bankowych 
 • anglojęzyczny MBA - Project Management - program specjalistyczny dla menedżerów projektów. 

Aalto Executive MBA to program w szczególności dla osób, którym zależy na rozwoju w zakresie strategicznego zarządzania i przywództwa w środowisku międzynarodowym. W rankingu najlepszych programów MBA w Polsce zajmuje 9 miejsce („Perspektyw” 2018).  

 • Studia trwają 2 lata i obejmują 22 moduły.
 • Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (zajęcia w piątki, soboty i niedziele).
 • Do 75% zajęć realizujemy w języku angielskim. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z Finlandii, USA, UK, Kanady i Polski.
 • Jeden z modułów słuchacze realizują podczas Aalto Executive Summit – sesji wyjazdowej organizowanej w Helsinkach lub Singapurze dla słuchaczy Programów Executive MBA z Helsinek, Seulu, Singapuru, Taipei i Poznania.
 • Słuchacze mogą wziąć udział w Study Tour – fakultatywnym wyjeździe studyjnym do jednej z prestiżowych uczelni w Stanach  Zjednoczonych.
   

Program Master of Business Administration przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University. Słuchacze rozwijają w trakcie zajęć umiejętności zarządcze i zdobywają szerokie spojrzenie na funkcjonowanie biznesu.

 • Studia trwają 2 lata i obejmują 20 modułów.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela).
 • W ramach programu słuchacze realizują wyjazdowy moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający typy osobowości i preferencje uczestnika. 
   

Program MBA - Project Management kierujemy do liderów projektów. Słuchacze zdobywają umiejętności zarządzania projektami i programami o charakterze strategicznym, obejmującymi swoim zakresem znaczne części organizacji i wpływającymi na formę i kierunek jej działalności.

 • Studia trwają 3 semestry.
 • Zajęcia prowadzimy w języku angielskim. 
 • Program obejmuje moduły z 3 bloków tematycznych: zarządzanie projektami, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem oraz kompetencje menedżerskie.
 • Na studia zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami. 
   
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA