Program studiów

Program studiów na kierunku administracja w WSB w Poznaniu

 

 • Nauka o państwie
 • Prawoznawstwo i logika
 • Ochrona danych osobowych
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do polityki
 • Komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Wprowadzenie do prawa administracyjnego
 • Administracja rządowa i służba cywilna
 • Psychologia zarządzania w administracji
 • Prawo administracyjne materialne
 • Prawo gospodarcze
 • Administracja samorządowa
 • Postępowanie administracyjne i sądowo adminsitracyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Rozwój umiejętności menadżerskich
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa I
 • e-Administracja
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa II


Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Administracja (niestacjonarne).

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Administracja (stacjonarne).