Zobacz inny kierunek

WSB Poznań - Studia I stopnia

Administracja

Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

klucz_do_kariery_8.pngDlaczego warto wybrać kierunek administracja?

 • Jeśli jesteś osobą komunikatywną, zorganizowaną i lubisz kontakt z ludźmi, to jest to kierunek dla Ciebie.
 • Jako absolwent administracji będziesz z łatwością potrafił interpretować przepisy prawa obowiązujące w niemalże każdej formie aktywności zawodowej.
 • Zdobędziesz wiedzę prawno-administracyjną oraz rozwiniesz swoje kompetencje psychologiczne przydatne w działalności wolnorynkowej.
 • Przygotujemy Cię do podjęcia pracy na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, zarówno  w sferze publicznej, jak i w biznesie.

aneta_blaszak_www.jpgAdmnistracja to mój drugi kierunek studiów. Studiuję jeszcze politykę społeczną na uczelni państwowej. Zanim rozpoczęłam drugie studia, pracowałam w agencji pracy tymczasowej, a następnie w firmie rekrutacyjnej, gdzie zajmowałam się rekrutacją pracowników oraz sprawami administracyjnymi związanymi z zatrudnieniem nowych osób. Bardzo dobrze czułam się na tym stanowisku i z przyjemnością przychodziłam do pracy. Myślę, że kluczem do sukcesu jest robić to, co się lubi.

Klaudia Chudaś
Studentka WSB

zdobywaj_przydatne_umiejetnosci_7.pngW trakcie studiów m.in.:

 •  będziesz posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawa i ekonomii oraz nauczysz się wykorzystywać ją w różnych obszarach pracy zawodowej
 • dowiesz się, jak interpretować i analizować teksty prawne
 • będziesz przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne
 • dowiesz się, jak w umiejętny sposób nawiązywać relacje i komunikować się z otoczeniem
 • będziesz potrafił efektywnej pracować w zespole, a także samodzielnie realizować indywidualne cele.

 

Zobacz dostępne specjalności

Partnerzy kierunku
Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

zus-z-rozwinieciem_1.pngsad-rejonowy-w-koninie_0.png  poznan_miasto__0.png srem_0.png krotoszyn_herb.png sroda_wlkp.png grodzisk.png suchy_las_0.png tarnowo_podgorne_0.png

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sąd Rejonowy w Koninie
 • Miasto Poznań,
 • Urząd Miejski w Śremie,
 • Urząd Miejski w Krotoszynie,
 • Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej,
 • Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
 • Urząd Gminy Suchy Las,
 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
   

 

Jako absolwent administracji możesz kontynuować naukę na:

 

Program studiów na kierunku Administracja w WSB w Poznaniu

 • Język obcy 
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Praktyka zawodowa 
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet) 
 • Egzamin semestralny 
 • Techniki studiowania 
 • BHP 
 • Technologia informacyjna 
 • Tradycje prawa
 • Prawoznawstwo i logika
 • Nauka o państwie
 • Ekonomia 
 • Komunikacja społeczna
 • Wprowadzenie do polityki
 • Prawo konstytucyjne
 • Finanse i gospodarka
 • Prawo cywilne
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Prawo administracyjne materialne
 • Administracja rządowa i służba cywilna
 • Psychologia w zarządzaniu 
 • Finanse i gospodarka 
 • e-Administracja 
 • Administracja samorządowa 
 • Postępowanie administracyjne  sądowo-administracyjne
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
 • Zarządzanie ludźmi
 • Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa 
 • Umiejętności menadżerskie

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Oprogramowanie specjalistyczne:

 • ePUAP
 • eWokanda
 • PPK
 • ISAP 

Zobacz szczegółowy program  studiów na kierunku Administracja (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Administracja (stacjonarne).
 

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wielorakie doświadczenia  w różnych typach i obszarach rynku szkoleniowego i edukacyjnego.

mblaszak_3000.jpg

Maja Błaszak
Menedżer kierunku administracja

“JEŚLI LUBISZ TO, CO ROBISZ , TO  NIGDY W ŻYCIU  NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ PRZEPRACOWAĆ ANI JEDNEGO DNIA.”

Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje mnie. To pozwala mi czuć się świetnie, każdego dnia, gdy idę do pracy. To tak jakbym wybierała się na spotkanie z przyjaciółmi.

Z Wyższą Szkołą Bankową  jestem związana od początku studiów. Tutaj kończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Unii Europejskiej.  Następnie kontynuowałam swoją edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza celem podszlifowania swoich kompetencji technologiczno- informatycznych. Aktualnie przygotowuję doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zawodowo i naukowo interesuje mnie obszar partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wpływ na rozwój regionu i jego konkurencyjność. Pracę zawodową podjęłam zaraz po studiach, ucząc licealistów w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu. Kształcenie dorosłych bardziej mnie interesowało, więc w 2009 roku rozpoczęłam współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji, a następnie od 2012 roku z Wyższą Szkołą Bankową. Wiedzę pedagogiczną i psychologiczną zgłębiałam i wykorzystywałam jako badacz i ekspert, biorąc udział w projektach  i grantach prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przez ostatnie trzy lata koordynowałam projekt „eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowany na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ramach tego projektu zajmowałam się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkole i na uczelni, a także innowacyjnymi metodami nauczania. Swoje umiejętności menedżerskie mogę wykorzystywać w ramach trójmiejskiego ThinkTanku z obszaru budowania w układzie klastrowym Smart City, gdzie łączę działania uczelni, prywatnych firm, związku pracodawców i przedstawicieli administracji. Podróże są moją pasją , którą dzielę ze swoją rodziną. Prywatnie spełniam się jako mama Olgi, Jerzyka, Mileny, Tosi i Julki.
 

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński
Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

Ewa Drygas
Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma ponad 20-letni staż pracy w działach finansowo-księgowych spółek z o.o. i spółdzielni, w tym na stanowisku głównego księgowego. Od początku istnienia Szkoły prowadzi  w WSB w Poznaniu zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących szeroko pojętą problematykę rachunkowości , między innymi  rachunkowość finansową, rachunkowość podatkową, standardy rachunkowości. Prowadząc własne biuro rachunkowe oraz współpracując  z biurem rachunkowym ACC-Office sp. z o.o., ma bieżący kontakt z aktualnymi zagadnieniami występującymi w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Pozazawodowo pasjonuje się koszykówką.

Bartłomiej Majchrzak

Prawnik, konsultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, związany z WSB w Poznaniu od blisko 5 lat jako członek zespołów projektowych, wykładowca oraz p.o. menedżera kierunku Prawo w Biznesie (2013 - 2014). Od 2013 r. związany z Naveo Sowiński i Sęk sp. j. - firmą doradczą wspierającą kancelarie prawne w rozwoju. Dzięki współpracy z dziesiątkami kancelarii prawnych różnej wielkości posiada szeroką wiedzę o specyfice branży i pracy prawnika. Do zainteresowań zawodowych zalicza w szczególności prawo prywatne, ochronę i przetwarzanie danych osobowych oraz zarządzanie własnością intelektualną. Dzięki pracy jako wykładowca, trener i szkoleniowiec realizuje swoje powołanie: skutecznie dzieli się wiedzą, inspiruje, przekonuje do swoich pomysłów i zaraża entuzjazmem. Do prywatnych pasji zalicza wspinaczkę i himalaizm, muzykę elektroniczną i współczesną historię Polski.

dr Matylda Gwoździcka- Piotrowska
Jest absolwentką Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Adiunkt i wykładowca przedmiotów prawniczych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się niezmiennie wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej. Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, jest też współredaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką kilku monografii i podręczników oraz współautorką publikacji książkowej. Prowadzi od kilkunastu lat wykonuje zawód radcy prawnego i współprowadzi kancelarię radcowską.

dr  Jarosław Greser
Doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami  zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych. Swoją wiedzę pogłębiał na studiach w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz Duńskim Instytucie Praw Człowieka oraz na stażach w Paryżu i Genewie.

dr Maciej Kowalczyk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną i historyczną. Opiekun Prawniczego Koło Studentów Wyższej Szkoły Bankowej „Sapere Aude”. Prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa i i części ogólnej prawa cywilnego.

dr Justyna Matusiak
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.

dr Jacek Połczyński
Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i studentów. Obecnie, pełniąc funkcję prodziekana, codziennie staram się, aby tak było nadal. Studia wyższe ukończyłem w 1994 roku na Wydziale Ekonomi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na ostatnim roku studiów byłem słuchaczem rocznego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, które, mam nadzieję, przygotowywało mnie do pracy dydaktycznej m.in. w szkolnictwie wyższym. Już w trakcie studiów, jako stażysta, związałem swe losy z Katedrą Finansów Publicznych na mojej Alma Mater. W latach 1994 - 2004 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Ekonomicznej i jednocześnie asystenta w Wyższej Szkole Bankowej. W tym okresie współpracowałem również ze Studium Finansów prowadzonym przez Towarzystwo Edukacji Bankowej, założyciela WSB w Poznaniu oraz z wieloma innymi szkołami wyższymi w Poznaniu i w innych ośrodkach akademickich. Czas ten ukształtował mnie jako dydaktyka. Byłem jednym z pierwszych wykładowców, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystywali e-learning. Moja fascynacja tą formą nauczania trwa do dziś.
W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematyka pracy związana była z ryczałtami podatkowymi. Podatki, system podatkowy i polityka fiskalna pozostają nadal w centrum moich naukowych zainteresowań. W latach 2004 – 2013 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z którym ostatecznie rozstałem się w lipcu 2013 roku. Od października 2013 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu. W ten sposób WSB stała się przedmiotem mojej codziennej i szczególnej troski, a nie tylko miejscem pracy.
Mam żonę i dwójkę dorastających dzieci. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaję się swoim pasjom, których mam, jak sądzę, zbyt wiele.  Z wiekiem pasje te ewoluują i zmieniają intensywność. Są nimi: fotografia, bieganie, shotokan, kobudo, tai chi yang, literatura i poezja (T.S. Elliot), muzyka (Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath), militaria i historia II wojny.

 

Ceny studiów na kierunku administracja w WSB w Poznaniu zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 215 zł (265 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:

 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

elastyczny_system_oplat_10.png

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.
czesne.png

Płatność w 12 ratach możliwa jest na I oraz II roku studiów licencjackich oraz I, II, III roku studiów inżynierskich. Na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność odbywa się w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
265 zł215 zł305 zł245 zł1525 zł1225 zł3050 zł2450 złI Rok nauki
360 zł420 zł2100 zł4200 złII Rok nauki
540 zł2700 zł5400 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł310 zł415 zł355 zł2075 zł1775 zł4150 zł3550 złI rok
360 zł415 zł2075 zł4150 złII rok
415 zł2075 zł4150 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
budynek GG, pokój 03, parter

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774