Co zyskujesz studiując administrację na WSB?

Starannie dobraliśmy program kształcenia, korzystając z doświadczeń sprawdzonego grona wykładowców i uznanych partnerów instytucjonalnych. Kierowaliśmy się założeniem, że administracja współczesnego państwa powinna funkcjonować jak nowoczesne przedsiębiorstwo, świadczące usługi wysokiej jakości. Program studiów zawiera przedmioty nie tylko z zakresu prawa i administracji, ale także ekonomii, finansów czy zarządzania. Dzięki temu zostaniesz przygotowany  zarówno do pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.

 

 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarny, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

 

Elfa

WSB w Gdańsku jest członkiem ELFA, które liczy 150 członków z czterdziestu dziewięciu krajów i czterech kontynentów. ELFA jest wyjątkowym forum dyskusji i koordynacji edukacji prawniczej i badań naukowych, a także wymiany poglądów i dobrych praktyk między jej członkami. Wydział Prawa i Administracji WSB w Gdańsku bierze aktywny udział w stymulowaniu wymiany informacji o wydarzeniach i działaniach akademickich organizowanych przez Członków ELFA. Wykorzystujemy to członkostwo jako użyteczne narzędzie, zarówno w odniesieniu do naszych pracowników, jak i studentów, ostatecznie wzmacniając współpracę między członkami ELFA. 

cover

Zajęcia prowadzą osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz  doświadczeni przedsiębiorcy. Już w trakcie studiów będziesz korzystać z nowoczesnego, specjalistycznego oprogramowania, dzięki czemu szybko i sprawnie zarządzisz projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Książka
wiedza interdyscyplinarna
Laptop
wykształcenie pożądane w sektorze publicznym
Tryby
innowacyjne połączenie teorii z praktyką

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 15 sierpnia
czesne już od
335 zł
310 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak prawo, administracja i ekonomia w pracy zawodowej.
Dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosować w ramach wszystkich form działania administracji.
Poprawnie sporządzisz decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi i inne pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo - administracyjnym i egzekucyjnym w administracji.
Nauczysz się zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 365 zł 390 zł
Administracja morska
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 365 zł 390 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 365 zł 390 zł
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 365 zł 390 zł
Specjalista ds. projektów europejskich
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 365 zł 390 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Prawoznawstwo
 • Nauki o administracji
 • Współczesne doktryny polityczne i prawne
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Organizację i zarządzanie w administracji publicznej
Zobacz program studiów

Wykładowcy

skelnik
Rafał Majewski
Joanna Gręndzińska
Goździewicz
lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
dr Patryk Łukasiak
kowalczyk ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii...

Dr Rafał Majewski

Prodziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Nauk Społecznych, magister politologii w zakresie przemian cywilizacyjnych. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2008 roku związany z...

Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

nauczyciel akademicki – specjalista z zakresu prawa handlowego - wykładowca prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek
handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów...

dr Krzysztof Łokucijewski

Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i  prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w...

dr Patryk Łukasiak

doktor nauk prawnych, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i na Politechnice Gdańskiej, członek Rady Programowej Pracodawców Pomorza „Biznes...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

adwokat od 2007 r., członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca Wyższej...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

UWAGA! W dniach 13-15 sierpnia (sobota-poniedziałek) Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: Infolinia Gdańsk 58 350 16 26

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF