Zobacz inny kierunek

Finanse i rachunkowość WSB Gdańsk - Studia I stopnia

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdańsku prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

200x3_ue.jpg

Dlaczego warto studiować finanse i rachunkowość w WSB?

 • Kierunek objęty międzynarodową akredytacją IACBE
 • Szczególną uwagę zwracamy na praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości – poprzez rozwiązywanie problemów księgowych, finansowych i podatkowych występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianego sektora instytucji finansowych, funduszy, a także podmiotów sektora finansów publicznych.
 • Przybliżamy funkcjonowanie mechanizmów finansowych działających w organizacjach gospodarczych oraz instytucjach finansowych, bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową.
 • Zapoznamy Cię ze specyfiką i procedurami rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych.
 • Kadra naszych wykładowców to głównie doświadczeni praktycy – przedsiębiorcy, menedżerowie i specjaliści z zakresu księgowości, bankowości, prawa, podatków, ubezpieczeń.
 • Masz możliwość odbycia stażu lub praktyki w renomowanych firmach regionu gdańskiego, jak np.:
 • Elektrociepłownia Wybrzeże, GZNF „Fosfory”, LOTOS, Petrobaltic, Tan Viet International Ltd., Polpharma, ZPS Lubiana, Bank BPH, Bank Millenium, Bank Pekao, BRE Bank czy ING Bank Śląski.

finanse_i_rach_kierunek.png„Sprawne poruszanie się w świecie współczesnych finansów wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i doświadczenia. Kładziemy duży nacisk na wykorzystanie w dydaktyce praktycznego dorobku wykładowców, jak i formę prowadzenia zajęć umożliwiającą praktyczne ćwiczenie umiejętności studentów. Ponad 50% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów, co umożliwia naszym absolwentom nabycie praktycznych umiejętności przydatnych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż”. 
dr Marek Szymański
menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie
 • dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstwa
 • oceniać projekty gospodarcze
 • oceniać ryzyko inwestycyjne
 • samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe
 • prowadzić księgi rachunkowe
 • przetwarzać dane finansowe na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych
 • uwzględniać informacje rynkowe w planowaniu wielkości finansowych

 

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku finanse i rachunkowość WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami, dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • ING Bank Śląski SA
 • Arla Global Financial Services Centre
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • ZPS Lubiana
 • EDF Polska

 

 

 

Jako absolwent finansów i rachunkowości w WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia
m.in. na:


montessori-palau-projectes-internacionals-ebcl.gifCertyfikat EBC*L

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją EBC*L?
Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to bezterminowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych wiarygodnie potwierdza umiejętności ekonomiczne na rynku pracy. Certyfikat pozwala ekonomiście zaktualizować swoją wiedzę ekonomiczną.  Ludzie dopiero zaczynający swoją karierę zawodową zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy - pracodawca nie musi weryfikować umiejętności potencjalnych pracowników, jeśli pracownik legitymuje się certyfikatem EBC*L.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat EBC*L?
Aby uzyskać certyfikat EBC*L musisz wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznym z zakresu

 • Bilansu i innych sprawozdań finansowych jako źródła informacji o firmie
 • Analizy wskaźnikowej sytuacji gospodarczej firmy
 • Rachunku i kalkulacji kosztów firmy
 • Prawa spółek

Kto może przystąpić do egzaminu EBC*L?
Każda osoba zainteresowana egzaminem będzie mogła w Centrum Egzaminacyjnym EBC*L (jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) uczestniczyć w kursie przygotowującym do EBC*L (w ramach przedmiotu do wyboru) oraz zdać egzamin.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego EBC*L?
Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy przystąpić do egzaminu w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L (takim centrum jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), dokonać opłaty egzaminacyjnej oraz uzyskać wymagane minimum 75 punktów (maksymalna liczba 100 punktów).
Egzamin EBC*L to zestandaryzowany egzamin pisemny trwający 2 godziny (120 minut). Jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L. Egzamin sprawdza zarówno stan wiedzy, jak i rozumienie podstawowych terminów ekonomicznych oraz praktyczne jej zastosowanie przy rozwiązywaniu wybranych problemów ekonomicznych. Egzamin składa się z 21 pytań.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego EBC*L?
Do egzaminu można przygotowywać się indywidualnie w oparciu o udostępniany przez Krajowego Reprezentanta EBC*L – Syllabus (zawierający wykaz podstawowych zagadnień) lub uczestnicząc w kursie przygotowującym do egzaminu EBC*L w Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych EBC*L (stopień intensywności prowadzonych zajęć jest zróżnicowany).

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Makroekonomia
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy finansów
 • Marketing
 • Bankowość
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Mikroekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Rachunkowość
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Techniki sprzedaży
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynki finansowe

Przedmioty kierunkowe

 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Biznes plan
 • Analiza finansowa przedsiebiorstw
 • Gra biznesowa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zastosowanie metod ilościowych w finansach
 • Negocjacje

Przedmioty specjalnościowe

 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Specjalistyczna rachunkowość finansowa
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku
 • Prawo podatkowe
 • Rachunkowość podatkowa
 • Innowacyjne instrumenty finansowe
 • Psychologia inwestowania
 • Matematyka ubezpieczeń
 • Marketing i negocjacje w ubezpieczeniach

marek_szymanski_fir.jpgKażdy kierunek studiów w WSB ma swojego anioła stróża. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku Finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku jest dr Marek Szymański mszymanski@wsb.gda.pl - Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia spółek kapitałowych – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Nogalskiego, obroniona 17 marca 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Działalność dydaktyczna: Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Koncepcje zarządzania. Dorobek praktyczny to między innymi Ocena wskaźników monitorowania  dla realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim (współautorstwo raportu wykonanego przez Master Consulting sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
 

zietarski_maly.jpgDr Jarosław Ziętarski- Doświadczony menedżer z ponad 15 letnim stażem pracy zarówno w sektorze MSP jak i międzynarodowych korporacjach. Doktor nauk ekonomicznych posiadający kompleksową wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jego oddziałami. Pełnił funkcje kierownicze w sektorze bankowym oraz MSP.

 

 

 

 

 

Ceny studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 340 zł (365 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł340 zł425 zł395 zł2125 zł1975 zł4250 zł3950 złI Rok nauki
435 zł505 zł2525 zł5050 złII Rok nauki
595 zł2975 zł5950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł400 zł495 zł465 zł2475 zł2325 zł4950 zł4650 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361