Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość na WSB?

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

  • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
  • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu księgowości, bankowości, prawa, podatków i ubezpieczeń.

Kierunek objęty międzynarodową akredytacją IACBE. Studiując u nas możesz uzyskać certyfikację EBC*L.

 

Kładziemy duży nacisk na wykorzystanie w nauczaniu praktycznego dorobku wykładowców i przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Ponad 50% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów, co umożliwia Ci nabycie umiejętności przydatnych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Jako student kierunku finanse i rachunkowość możesz poszerzać swoją wiedzę działając w organizacjach studenckich.  W ramach tego kierunku funkcjonują dwa koła studenckie: Klub Warrena Buffeta, które skupia studentów zainteresowanych tematyką inwestowania oraz Koło Przedsiębiorczości, gdzie studenci poznają tajniki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obydwa funkcjonujące koła naukowe to wynik inicjatywy studentów WSB w Gdańsku. Członkowie koła zajmują się organizacją szkoleń, warsztatów i konferencji oraz uczestniczą w imprezach edukacyjnych i ogólnopolskich seminariach.

Współpracujemy z uznanymi instytucjami świata finansów, m.in.: Arla Global Financial Services Centre, Phinance S.A., Santander Bank Polska, State Street Bank Poland, BG Tax & Legal. Działamy także z instytucjami wspierania biznesu i przedsiębiorczości, takimi jak: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Dzięki partnerom biznesowym na tym kierunku już w trakcie studiów masz możliwość odbycia praktyk lub stażu w renomowanej firmie.

Organizacja
praktyki w znanych firmach
Dyplom
międzynarodowe certyfikaty
Hantel
kompleksowa wiedza
Uścisk dłoni
duże zapotrzebowanie rynkowe na absolwentów
Medal
możesz uzyskać certyfikację EBC*L

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Oceniać projekty gospodarcze oraz ryzyko inwestycyjne.
Analizować przepisy prawne oraz dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstwa.
Samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe oraz prowadzić księgi rachunkowe.
Przetwarzać dane finansowe na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Analityk finansowy i rynkowy
Stacjonarne Tradycyjne Od marca
od 455 zł
Bankowość i innowacje finansowe
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 455 zł
International finance
Niestacjonarne Tradycyjne Angielski (BrE)
od 484 zł
Kadry i płace
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 440 zł
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe Od marca
od 455 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Podstawy prawa
  • Podstawy zarządzania
  • Makroekonomię
  • Podstawy metod ilościowych
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Justyna Rybacka
Anna Semmerling
Jacek Jaworski
Marcin Kalinowski
katarzyna krawczyk
Magdalena Łyszkiewicz
dr Justyna Rybacka

Menedżer kierunku finanse i rachunkowość

Absolwentka kierunków zarządzanie inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz politologia na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2019 uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów na Uniwersytecie...

Dr Anna Semmerling

Prodziekan Wydziału Biznesu

Absolwentka kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów na Uniwersytecie Gdańskim. W pracy zawodowej od lat zajmuje się kondycją finansową przedsiębiorstw,...

Dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, prowadzi badania związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw od 15 lat. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym podręczników akademickich i monografii naukowych. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach...

dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor WSB, wykładowca Helsinki School of Business oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A., prezes zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa....

dr Katarzyna Krawczyk

Doktor nauk ekonomicznych, trener biznesowy, analityk finansowy z zamiłowania. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym złożoną organizacją. Jako Zewnętrzny Dyrektor Finansowy (CFO) pomaga przedsiębiorcom w bieżącym zarządzaniu finansami i optymalizacji...

dr Magdalena Łyszkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2002 r. obroniła pracę doktorską pt. „Gmina na rynku kapitałowym” na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Od 2002 r. do 2011 r. pracowała w Katedrze Gospodarki Samorządu...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF