O akredytacji IACBE

Akredytacja IACBE jest swoistym certyfikatem jakości, potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem. Akredytacja gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

Co dla Wyższej Szkoły Bankowej oznacza uzyskanie akredytacji?

Uzyskanie akredytacji międzynarodowej IACBE przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku jest potwierdzeniem jakości kształcenia, spełniającego uznawane w środowisku, czytelne dla otoczenia kryteria. Przyznana akredytacja daje uczelni międzynarodową rozpoznawalność,  podnosi wiarygodność Uczelni nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą i buduje jej prestiżowy wizerunek. Dzięki przyznanej akredytacji Uczelnia weszła w globalną grupę szkół biznesowych. Status akredytacji IACBE

Czym akredytacja jest dla studentów?

Przyznana akredytacja dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku to przede wszystkim  znak jakości kształcenia i pewność, że to jak uczymy, spełnia międzynarodowe standardy. Akredytacja otwiera możliwości korzystania z doświadczeń innych uczelni, wyjazdów za granicę na staże i praktyki, odbywania zajęć z wykładowcami z innych uczelni. Dla obecnych i przyszłych partnerów biznesowych Wyższej Szkoły Bankowej akredytacja jest potwierdzeniem, że jesteśmy bardzo dobrą uczelnią, z którą warto podejmować i utrzymywać współpracę. 

Jakie obowiązki stoją od tej pory po stronie Uczelni?

Uzyskanie akredytacji wiąże się przede wszystkim z koniecznością nieustannego monitorowania jakości kształcenia i innych działań, które podejmowane są przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, w celu podnoszenia jakości kształcenia. Otrzymana akredytacja to także zobowiązanie do permanentnego podnoszenia jakości kształcenia.

Za co nam przyznano dokładnie tę akredytację?

 

IACBE akredytuje kierunki biznesowe. Akredytację przyznano poniższym kierunkom studiów oferowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku na Wydziale Finansów i Zarządzania: 

 

 • Finanse i rachunkowość I i II stopień,

 • Logistyka I i II stopień,

 • Zarządzanie I i II stopień,

 • Turystyka i rekreacja I stopień

                                                                                                                                                                                                 

Co brano pod uwagę przy ocenie?

Akredytowane były kierunki studiów jak również to, czy instytucja zapewnia utrzymanie deklarowanej jakości,  kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, budżetowania, zasobów kadrowych. Uczelnia zatem musiała spełnić kryteria opisane w ramach tzw. Principles, tj.:

 

 •  oceny efektów kształcenia,

 •  planowanie strategiczne,

 •  programy nauczania,

 •  kadra naukowo-dydaktyczna,

 •  aktywność naukowa i zawodowa kadry,

 •  zasoby uczelni,

 •  relacje zewnętrzne i wewnętrzne,

 •  umiędzynarodowienie kształcenia,

 •  innowacyjność edukacyjna.