Pedagogika jest kierunkiem studiów o charakterze wszechstronnym. Podstawą pracy dobrego pedagoga jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, zatem bardzo ważne są umiejętności interpersonalne. Uzyskując dyplom pedagoga nie musisz pracować w placówce oświatowej. Wszystko zależy od wybranej przez Ciebie specjalności.
 

Pedagogikę możesz u nas studiować na:


Co zyskujesz studiując pedagogikę na WSB?

  • Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. 
  • Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  • Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.
     

Uwaga. Kształcenie w obszarze pedagogicznym zostało przygotowane z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. 

Czytaj więcej