Pracodawcy Pomorza wspólnie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza zapraszają na 
Debatę Gospodarczą przed wyborami parlamentarnymi - okręg gdański
19 września br. godz. 14:00 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, budynek B aula B002

 

Celem debat prowadzonych przez gdańskiego politologa dr. Jarosława Ocha, pracownika naukowego Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych (zarejestrowanych) ogólnopolskich komitetów wyborczych. Nasze środowisko reprezentowane przez organizacje gospodarcze oczekuje od liderów list wyborczych w wyborach do Sejmu RP z okręgu gdyńsko-słupskiego, przedstawienia koncepcji regionu z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych oraz podjęcia działań na arenie ogólnopolskiej celem zapewnienia rozwoju gospodarczego Pomorza oraz stworzenia warunków dla dynamiczniejszego rozwoju przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce.


Debata została podzielona na trzy bloki.

Podczas pierwszej części trwającej ok. 50 minut. Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez nasze organizacje. Ilość pytań będzie uzależniona od ilości Kandydatów uczestniczących w debacie. Kolejność Kandydatów udzielających odpowiedzi będzie poprzedzona losowaniem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewiduje się zadawania pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczestniczącym w debacie.


W drugiej części debaty trwającej również ok. 50 minut przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (0,5 minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielać będą tylko Ci  Kandydaci, którzy  wyrażą chęć  ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu. Pytania ad personam będą uchylane przez prowadzącego. W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy możliwość przedłużenia tej części debaty o dodatkowe 15 minut. 


W trzecim bloku każdy z Kandydatów będzie mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 4 minuty.
 

Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. dwie godziny zaproponujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami. Debata odbywać się będzie z udziałem mediów oraz będzie rejestrowana m.in. przez portale internetowe oraz dla potrzeb wewnętrznych organizacji gospodarczych.


Uwaga

Ilość miejsc jest ograniczona – wymagana rejestracja poprzez kalendarz wydarzeń

 

 

Czytaj więcej