W rankingu "Rzeczpospolitej" przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. kierunek Prawo Wyższej Szkoły Bankowej zajęła I miejsce na Pomorzu wśród uczelni niepublicznych, natomiast wśród polskich niepublicznych Uczelni uplasowała się na miejscu 5.
 

W VIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 17, 18 i 10 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

Czytaj więcej