W opublikowanym przez miesięcznik "Perspektywy" ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z gdyńskim wydziałem została najlepszą Uczelnią niepubliczną na Pomorzu.

 

Jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking szkół wyższych. W zestawieniach znalazły się zarówno szkoły wyższe publiczne, jak i niepubliczne.  Przy tworzeniu corocznego rankingu polskich uczelni branych pod uwagę jest 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów. Na ich podstawie tworzona jest ocena ogólna. Oto składowe, wpływające na wynik uczelni w rankingu:

  • prestiż (Ocena przez kadrę akademicką)
  • absolwenci na rynku pracy (Ekonomiczne losy absolwentów)
  • potencjał akademicki (Ocena parametryczna, Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Nadane stopnie naukowe)
  • potencjał dydaktyczny (Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, Akredytacje, Jakość przyjętych na studia)
  • efektywność naukowa (Publikacje, Cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact)
  • umiędzynarodowienie (Publikacje, Studenci zagraniczni)
  • innowacyjność (Patenty i prawa ochronne)
  • kryteria dodatkowe (Egzaminy zawodowe)

Metodologię rankingu Perspektyw opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj >>> ranking.perspektywy.pl

Czytaj więcej