Opis kierunku

Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

Co zyskujesz?

 • Ukończenie tych studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1997 roku Nr 115, poz. 741) określa warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 
 • Uzyskanie uprawnień do wykonywania tej atrakcyjnej i intratnej profesji wymaga m. in. ukończenia podyplomowych studiów, odbycia praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu państwowego. 

 • Zapewniamy Ci możliwość odbycia praktyki zawodowej dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Dla kogo?

 • Osoby profesjonalnie zajmujące się nieruchomościami.
 • Deweloperzy.
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych oraz biur nieruchomości. 
 • Pracownicy banków, urzędów, którzy na co dzień w swojej pracy związani są z rynkiem nieruchomości.
 • Administratorzy budynków i obiektów użyteczności publicznej. 
 • Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych.
   

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 30 maja
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 30 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 1200 zł taniej, zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku wycena nieruchomości.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 286
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 2

Wykładowcy

prof. dr hab. Ryszard Cymerman
prof. dr hab. Andrzej Hopfer
Jacek Zabielski
prof. dr hab. Ryszard Cymerman

Tytuł profesora uzyskał w 1993 r. Zatrudniony na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W latach 200-2003 piastował funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Jest również przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds....

prof. dr hab. Andrzej Hopfer

Profesor doktor habilitowany nauk technicznych
w zakresie geodezji i kartografii, Doctor Honoris Causa

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1966 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1966 r. we...

Jacek Zabielski

Doktor nauk technicznych specjalność budownictwo, inżynier budownictwa, przewodniczący sądu dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów, członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Specjalista z zakresu...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.