dr hab. Monika Chodorek, prof. WSB

Profesor nadzwyczajny WSB, doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Łączy zainteresowania zarządzaniem organizacjami z psychologią na gruncie zachowań pracowniczych i umiejętności ich kształtowania. Członkini zespołów badawczych realizujących projekty naukowe w zakresie pozytywnego potencjału organizacji, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł przewagi konkurencyjnej i sposobów budowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz teorii pozytywnego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na zarządzanie utalentowanymi pracownikami. Aktualnie zajmuje się systemami zarządzania talentami w organizacjach. Na kierunku Psychologia w Biznesie prowadzi zajęcia z Zachowań Organizacyjnych.

dr Magdalena Zubiel - Kasprowicz

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, założycielka Centrum Neuronauk na bydgoskim Wydziale WSB w Toruniu, lingwistka, tłumacz symultaniczny. Autorka pracy doktorskiej poświęconej przekraczaniu tabu seksualności. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną dotyczącą zagadnień neurokomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem głębokości przetwarzania informacji przekazywanych za pomocą różnych form komunikatu. Zapalona orędowniczka psychologii pozytywnej, nowej pedagogiki i neuronauk. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSB w Toruniu, Członek Rady Naukowej Czasopisma TSSR / Torun Social Science Review. Wykładowca prowadzący przedmioty: Podstawy komunikacji społecznej, Psychospołeczne wywieranie wpływu i Psychologia społeczna.

dr Alina Matlakiewicz

Menedżer Psychologii w biznesie w WSB w Toruniu i WSB w Bydgoszczy (alina.matlakiewicz@wsb.torun.pl). Psycholog ekonomiczny, ekspert brytyjskiej edukacji dorosłych oraz trener biznesu. Udziałowiec spółki zajmującej się importem i eksportem. Doświadczenie zdobywała studiując i prowadząc badania w Wielkiej Brytanii, na University of London, University of Leeds, Warwick University w Coventry i University of Surrey w Guildford. Uczestniczyła - jako wystawca i doradca produktowy - w największych międzynarodowych targach handlowych – GuangZhou (Chiny), Bolonia (Włochy), Birmingham (Wielka Brytania). Posiada certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania, społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, pełnomocnika i auditora wewnętrznego ISO 9001:2008, a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

dr Dorota Ackermann-Szulgit

Neuropsycholog, psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSB w Toruniu, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii, neurobiologii, psychochirurgii. Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: neuropsychologia, neurodydaktyka, neurodietetyka neurobiologia emocji i empatii, neuroanatomia funkcjonalna płci, neurochirurgia i psychochirurgia, neuroanatomia komunikacji, a także psychologia społeczna. Psycholog praktyk ze znaczącym i bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przy realizacji badań neuropsychologicznych w licznych ośrodkach i szpitalach. Prowadzi szkolenia z zakresu neurodydaktyki, neurodietetyki (jak jedzenie wpływa na myślenie),  badań neuromarketingowych i kompetencji miękkich. Jej największym marzeniem jest praca w we własnym "neuro-labie".

dr Wojciech Ożarowski

Psycholog, adiunkt i wykładowca WSB. Wykładał także na Uniwersytecie Londyńskim. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Posiada specjalizacje z psychologii:  klinicznej, osobowości i penitencjarnej. Od 1991 r. prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju Osobowości w Grudziądzu, gdzie zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią i poradnictwem. Prowadzi również  szkolenia z zakresu psychologii procesów kadrowych, psychologii w biznesie i treningów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: HRM, metody wywierania wpływu, komunikacja niewerbalna, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem) dla różnych firm i instytucji.  Wieloletni zaprzysiężony biegły sądowy. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii klinicznej, osobowości, zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z rozwiązywania konfliktów w oparciu o metodę ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Czynny mediator, wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu  postępowań mediacyjnych gospodarczych, cywilnych i karnych skierowanych z sądu oraz pozasądowych. Współzałożycielka i wiceprezes fundacji „Gildia Mediacyjna” w Toruniu, współzałożycielka Centrum Mediacji przy Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Wykładowca WSB w Bydgoszczy i Toruniu. Opiekun merytoryczny i prowadząca studia podyplomowe WSB w Poznaniu w obszarze mediacji.  Opiekun „Koła Naukowego Psychologii Mediacji i Negocjacji w WSB w Bydgoszczy.