Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie na WSB?

  •  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z psychologii i zarządzania, co sprawi, że będziesz przygotowany do pracy w obszarze biznesu.
  •  Program kształcenia psychologii w biznesie konsultujemy z przedsiębiorcami, żeby odpowiadać potrzebom pracodawców i rynku.
  •  Zrealizujesz w firmach wizyty studyjne, staże, praktyki, weźmiesz udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, w grach symulacyjnych, w grze menedżerskiej.
  •  W ramach naszego kierunku funkcjonuj aż 3 koła naukowe: Psychologii Mediacji i Negocjacji, Coachingu oraz Psychologii Praktycznej. Biorąc w nich udział, możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty: mediatora, International Coach Federation czy metodologii „Points of You”.
  •  Na studiach niestacjonarnych spotkasz osoby w różnym wieku i o różnych doświadczeniach zawodowych. Stanowi to ogromny atut kierunku, pozwala na wzajemne uczenie się i odzwierciedla  realia funkcjonowania w firmie.
  •  Będziesz mieć okazję uczyć się w przyjaznej studentowi kulturze organizacyjnej. Dokładnie analizujemy wyniki badań ankietowych studentów i monitorujemy jakość kształcenia.
Krawat
będziesz mieć wykłady z doświadczonymi praktykami
Tryby
silny nacisk na wymiar praktyczny zajęć (gry symulacyjne, case studies i inne)
Uścisk dłoni
kształtuje ważne dla pracodawców kompetencje zawodowe

Opinie

"Czy można dobrze zarządzać ludźmi bez znajomości mechanizmów wywierania wpływu na innych i procesów, jakie rządzą podejmowaniem decyzji? Moim zdaniem nie. Dlatego jeśli chcesz pracować na stanowisku menedżera lub kierownika, planujesz założyć swoją firmę albo realizować się zawodowo w dziale HR, wybierz psychologię w biznesie. Jako menedżer kierunku rozumiem, jakie kompetencje powinny być kształtowane w trakcie studiów, żebyś był dobrze przygotowany do radzenia sobie w pracy. Program studiów przygotowałam, myśląc o takich osobach jak Ty. Na zajęciach dowiesz się, jak analizować i oceniać zachowania pracowników i klientów, jak identyfikować i rozumieć ich potrzeby, emocje i zdolności oraz jak negocjować i motywować. Będziesz uczyć się jak oddziaływać na klientów, posługując się przekazem emocjonalnym lub racjonalnym w celu kształtowania postaw konsumenckich i wywierania wpływu na decyzje zakupowe. W czasie wizyt studyjnych w firmach, z którymi współpracujemy, zobaczysz, jak w praktyce robią to specjaliści. Zajęcia to okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń z przedstawicielami biznesu. A wszystko po to, by skuteczniej zarządzać i osiągać lepsze efekty w wymiarze biznesowym. Pamiętaj, że w trakcie studiów możesz też zdobyć dodatkowe certyfikaty. Może do nas dołączysz? "

dr Alina Matlakiewicz

wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Odnaleźć się wybranej rzeczywistości biznesowej, bazując na wiedzy zarówno z zarządzania, jak i psychologii.
Zaprojektować działania marketingowe, stosować techniki sprzedaży i wywierania wpływu, przeprowadzić diagnozę organizacji i jej otoczenia i zaproponować zmiany.
Zdiagnozować potrzeby zatrudnienia, przygotować i przeprowadzić proces rekrutacyjny, posługiwać się narzędziami motywowania, kontrolować i oceniać pracowników, zarządzać i działać zgodnie z uwarunkowaniami efektywności zespołu.
Poradzić sobie na rynku pracy, również w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Coaching i mentoring
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł
International business
Niestacjonarne Angielski
od 310 zł
Negocjacje i mediacje w biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł
od 310 zł
Psychologia zachowań konsumenckich
Niestacjonarne Od marca
od 285 zł 310 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Wojciech Ożarowski
dr hab. Monika Chodorek, prof. WSB

Profesor nadzwyczajny WSB, doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Łączy zainteresowania zarządzaniem organizacjami z psychologią na gruncie zachowań pracowniczych i umiejętności ich kształtowania. Członkini zespołów badawczych realizujących projekty...

dr Magdalena Zubiel - Kasprowicz

założycielka Centrum Neuronauk na bydgoskim Wydziale WSB w Toruniu, lingwistka, tłumacz symultaniczny. Autorka pracy doktorskiej poświęconej przekraczaniu tabu seksualności. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną dotyczącą zagadnień neurokomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem...

dr Alina Matlakiewicz

Wykładowca kierunku psychologia w biznesie w WSB w Toruniu i WSB w Bydgoszczy. Psycholog ekonomiczny, ekspert brytyjskiej edukacji dorosłych oraz trener biznesu. Udziałowiec spółki zajmującej się importem i eksportem. Doświadczenie zdobywała studiując i prowadząc badania w Wielkiej...

dr Dorota Ackermann-Szulgit

Neuropsycholog, psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSB w Toruniu, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, współautorka publikacji z zakresu neuropsychologii, neurobiologii, psychochirurgii. Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: neuropsychologia,...

dr Wojciech Ożarowski

Psycholog, adiunkt i wykładowca WSB. Wykładał także na Uniwersytecie Londyńskim. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Posiada specjalizacje z psychologii:  klinicznej, osobowości i penitencjarnej. Od 1991 r. prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju Osobowości w...

mgr Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej mogą studiować ten kierunek studiów za 195 zł miesięcznie, a studenci pozostałych uczelni za 245 zł miesięcznie.
 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

E-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
Tel.: 52 58 29 100/101/131
Infolinia: 52 521 90 08

Godziny otwarcia:
  • pn: 08:00-16:00
  • wt: 08:00-17:00
  • śr-cz: 08:00-16:00
  • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF