Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY:
  • psychologia różnic indywidualnych,
  • psychospołeczne wywieranie wpływu,
  • neuropsychologiczne aspekty rozwoju uczenia się,
  • emocje i motywacja,
  • trening umiejętności interpersonalnych.