Osiągnięcia

Uznanie zewnętrznych instytucji jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jest dowodem na to, że znamy się na tym, co robimy. Mamy czym się pochwalić, bo nasza działalność edukacyjna i ponad 20-letnie doświadczenie są doceniane w rankingach oraz nagradzane przez organizacje biznesowe i społeczne.

„Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to uczelnia, która kształci rynkowych liderów i znakomicie przygotowuje studentów do efektywnego łączenia zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową. Szkoła nie ogranicza się do przekazywania studentom wiedzy i kompetencji, ale skupia się na kształceniu w nich przedsiębiorczej postawy, która zawsze była, jest i będzie jedną z najbardziej pożądanych przez rynek pracy umiejętności. Realizowany wspólnie z Zachodnią Izbą Gospodarczą program «Praktyki w biznesie» jest tylko jednym z przykładów na to, że podnoszenie praktycznych umiejętności studentów jest dla Władz i kadry WSB priorytetem”.

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej

Najczęściej wybierana uczelnia na Dolnym Śląsku

W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 Wyższe Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym roku na ten typ studiów w WSB zdecydowały się ponad 23 tysiące kandydatów.

 

Wyniki te pokazują również, że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to najczęstszy wybór kandydatów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach niepublicznych na Dolnym Śląsku. 

 

Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy za zaufanie, życzymy sukcesów i kolejnych trafnych wyborów w nauce, pracy i życiu prywatnym.


Pełen raport znajdziesz na: www.gov.pl.

3 miejsce w rankingu "Perspektywy"

W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni wyższych miesięcznika „Perspektywy” zajęliśmy 3 miejsce na Dolnym Śląsku. 

 

Pełen raport znajdziesz na: www.perspektywy.pl.

Sukces programu MBA

„Perspektywy” co roku oceniają również studia Master of Business Administration. W 2018 roku program Franklin University MBA (FUMBA) znalazł się na 12 miejscu w Polsce.


Pełen raport znajdziesz na: www.perspektywy.pl.

Jedna z najbardziej zaufanych uczelni w kraju

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się w pierwszej 10. niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu Uczelnie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 przeprowadzonym na podstawie ogólnopolskiego badania przez Fundację na rzecz reputacji „Premium Brand”. Uzyskana pozycja uprawnia nas do posługiwania się tytułem Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

Ambasador Polskiej Gospodarki 2017

Zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym tytułem Partnera Firm Zagranicznych przyznanym w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki organizowanego przez Business Centre Club.